Dr. Patrick Streiff lett az új püspök

   

2005. április 17-én egy ünnepi istentisztelet keretében Berner Münsterben a 49 éves Dr. Patrick Streiff lett a Centrálkonferencia új metodista püspökévé avatva a közép- és déleurópai körzetben. A hivatalát hivatalosan 2006. május elsején fogja átvenni a jelenlegi püspöktől, Heinrich Bolletertől, aki 2006. május 31-én nyugdíjba vonul.
    

1000 metodista vendég érkezett egész Svájcból hogy részt vegyenek a ceremónián. Streiff a felavatást az EMK két püspöke és egy püspökasszonya áldásával vette: Peter Weaver püspök, a nemzetközi püspöktanács elnöke, Heinrich Bolleter püspök és Rosemarie Wenner püspökasszony Németországból, valamint Thomas Wipf lelkész, a Svájci Evangélikus Egyházkör elnöke.

   

   

Patrick Streiff az ünnepi istentiszteleten 1. Kor. 3-ból idézett: "Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus." Egy olyan időben, ami keresztény lesz, nem kell új istenképet keresni. Inkább az számít, hogy az emberrévált Istenre figyelmeztessünk. Krisztus utódait és a neki kedveseket a világban terelni, ez Streiff jeligéje.
    
A prédikációjában Rosemarie Wenner a konferencia mottójához kapcsolódott: "A félelem nincs a szeretetben". A szeretett sokkal inkább a keresztények közti egyességet jelenti, barátságot ("mi barátok és barátnők vagyunk Jézusban") és gyümölcsöt. A szeretet teszi lehetővé, hogy le tudjuk küzdeni a határokat a másik ember felé. "Aki a szeretetben fukar, az szegény lesz, aki elpazarolja, Isten szeretetét éli át", mondta Wenner.
     
Az üdvözletében Fritz-René Müller, a Svájci Katolikus egyház püspöke és a Keresztény Egyházak Munkaközössége képviselőjeként Svájcban az ünnepségen jelenlévő Patrick Streiffnak higgadtságot kívánt a püspöki hivatalságára. Bíztatta a gyülekezeti bázis dialógusának folytatására. Szellemesek és humorral fűszerezettek voltak Peter Weaver, a püspöki tanács elnökének szavai, melyeket Patrick Streiffnak adott útjára. A legnagyobb ajándék az életben nem a püspökké avatás, nem is a felszentelés, hanem maga a lehetőség, hogy Krisztus tanúi lehetünk, adta fontolóra Weaver. Hanna Wilhelm lelkészasszony, a püspöki munkaközösség elnöke, Patrick Streiffnek és feleségének Heidi asszonynak egy-egy hátizsákot adott mindenféle hasznos dologgal a "püspöki hegy megmászására."
    
Az ünnepi istentisztelet zeneileg "Exaudi" kórus énekével lett teljessé téve, amely Abdiel Montes de Oca és Evelyne Handschin orgonás vezetése mellett énekelt.

   

Forrás: EMKNI (svájci metodista honlapon)