Itt utána olvashatsz!
 

Fehér Ágnes: A szabadegyházak. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Akadémiai, 1991.

Fodor József: Magyarországi Metodista Egyház. In: Uő.: Vallási kisközösségek Magyarországon. én.

Garth Lean: A tűzből kikapott üszök - Wesley János élete. Magyarországi Metodista Egyház, 1981.

Pallas Nagy Lexikona. Metodisták.

Szigeti Jenő: Metodista híradás a pest - budai Kossuth - tiszteletről. In: Uő.: "És emlékezzél meg az útról..." - Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Szabadegyházak Tanácsa, 1981.

Vallási kifejezések zsebszótára. Metodizmus

Wesley János naplójának részletei: Parókiám az egész világ. Magyarországi Metodista Egyház, 1991.

Wesley prédikációk. Magyarországi Metodista Egyház, 2002-2003.