Khaled A. László: A MIX története

 

2001 júliusában, a Magyarországi Metodista Egyház nyári csendesnapján Tiszaligeten, Csernák István szuperintendens fórumbeszélgetésre hívja meg az egyház fiatalságát. A fórumon, Hecker Róbert metodista lelkész veti fel a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének gondolatát, melyet a fiatalok, konkrét ötletekkel támogatva, kedvezően fogadnak. Kiderül, hogy mindenki számára fontos az, hogy egy kicsit öntevékenyebben cselekedjen, aktivizálódjon és megmozduljon a metodista fiatalság.

2001 szeptemberében, a Metodista Egyház szolnoki Missziós Konferenciáján, az Ifjúsági Szekció nem is kerülheti ki a MIX ügyét. A Szekció mindenesetre bajban van, hiszen amellett, hogy egy adott ifjúsági szövetség céljaiban sem tud dűlőre jutni, nem is érzi magát teljesen kompetensnek: nem tud nyilatkozni és dönteni az ország metodista ifjainak nevében.

A budapesti Egyházközpontban 2001. november 3-án, ezért gyűlik össze mintegy negyven fiatal az országnak kilenc pontjáról, szuperintendense és három lelkésze részvételével. Tárgyalni szeretnének a nap folyamán arról, hogy szükség van-e Szövetségre, s ha igen, az az ifjúság miféle megmozdulását is jelentse pontosan. Döntenek. A metodista fiatalok közös elhatározásából e naptól kezdve beszélhetünk a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének létezéséről. Délutánra három szekcióban fogalmazzák meg a MIX tevékenységének köreit, melyek valójában két alapon nyugszanak: "bármit is teszünk Istenre szeretnénk mutatni, és bármerre mozdulunk testvérek szeretnénk maradni Jézusban - egy különleges csapat".

Ami a tevékenységi irányokat illeti: a misszós csoport "bevetésekben" gondolkodik és együttest szeretne alakítani; a programszervező szekció az ifjúság kreatívabb elérésén és megmozgatásán dolgozik; míg harmadikként a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja a MIX kapott megerősítést és felkérést a további működésre. Megerősítést, ugyanis a MIX újság, már 2001 szeptembere óta él s fóruma a metodista ifjúságnak. A Szövetség honlapja hivatalosan 2001. december 1-je óta üzemel, s érhető el most már a világnak bármely pontjáról. A MIX működik...