Gyermekmunka Bizottság 2007

   

   

Budapest, 2007. április 11-14

    

"Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz!" Péld 20,11

Szeretnénk, ha gyermekeink tisztaságukról lennének ismertek és ez a tisztaság vonzó lenne mások számára. Ez nem valósul meg magától, sokat kell tenni és tehetünk is érte sokat. De legfőképpen a legjobb képességünk szerint be kell mutatni ezt. A teljes személyiségünk épségét találjuk meg, ha Isten törvényének határain belül tisztán élünk. Ami igazán lenyűgöző, az a tiszta gyermek tekintetek. Imádkozzunk és dolgozzunk, hogy gyermekeink, gyülekezeti gyermekek közéjük tartozzanak. Kérjük naponta a zsoltárossal: "Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon" Zsoltár 90,16 A világon végbemenő változások mélyen érintik a gyermekeket. Stephan Holthaus német gyermek pszichológus írja: "Az új évezred gyermekei a totális médiagenerációt testesítik meg. Az interneten 90 másodperc alatt végigszörföznek a világon, mobiltelefont használnak az iskolában, távirányítóval az élet egyik területéről a másikra kapcsolnak, állandóan fel vannak villanyozva. Rettegnek attól, hogy bármit elmulasszanak. A világért sem szabad unalmasnak lennie az életnek. Mégis mindig az az érzésük, hogy lekésnek valamiről. Egyidejűleg használnak minden médiát: tévé, rádió, videofilmek, CD-k, komputer, könyvek - mindent párhuzamosan, semmit sem hagynak ki. Ugyanakkora időtartamba egyre többet préselnek bele, és egyre több mindennek találnak helyet benne. Minden egyidejűleg kerül elintézésre. Az új évezred gyermekei mindenütt ott vannak a világon, de sehol sincsenek otthon." A generációk közötti árkok mélyülnek. A 68-as generáció Marx Károly gyermekei, forradalmárok, világforgatók. Az X-generáció a lágyság, a spiritualitás és szabadság képviselői. Itt van a jelenleg pubertás korban veszteglő @-generáció a maga nézeteivel.

Ezek mellett még itt van a gazdasági és erkölcsi krízisek, amit befolyásolják hazánkat és az itt élőket. Ma Magyarországon élő gyermekekről nehéz általános érvényű megállapítást tenni. Az országban végbemenő változás gyökeresen megváltoztatta a gyermekek életét. Az átalakulás az egyes régiókban nagyon különböző módon játszódott le. A gyermekek és szüleik közötti kapcsolatok is nagy változásokon mentek keresztül. A szülők már nem tudják, hogyan neveljenek gyerekeket. A gyerekek nem tudják, hogyan viselkedjenek szüleikkel szemben. Nagyobb szabadságuk van, önállóbbá, autonómabbá válnak, túlontúl korán a saját életüket élik, miközben minden oldalról pályáznak rájuk. Nem könnyű ma a gyerekeknek. Sokféle veszélynek vannak kitéve.

   

Milyen tények befolyásolják a gyermeksorsok mai alakulását?

-A születések száma fokozatosan csökken.

-Az abortuszok magas száma állandósult.

-A munkanélküliség százalékos aránya emelkedik.

-A válások száma állandóan magas.

-A szociális háttér különbsége egyre jobban növekszik. A gyermekek sorsa szempontjából - látásom szerint - kettészakadt társadalmú Magyarország.

-Növekszik a drogfogyasztás, az alkoholizmus és a fiatalok által elkövetett erőszakos bűncselekmények.

Ez nem mutat pozitív jövőképet és kihat a gyermekvállalás alacsony mértékére. E miatt csökken a gyermekekre fordított figyelem és energia a családok életében, de az intézményekben is folyamatos átrendeződés megy végbe. Állandósul a nyugtalanság, ez is kihat a gyermekekre. Hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani? Hol vannak, akik összefogva megállíthatnák ezt a folyamatot? Hol vannak azok a gyermekmunkások, lelkészek, akik a közösségi életet szervezik, mozgatják? (Saját fennmaradásuk érdekében égetik el az életüket.)

Az igazán nagy kérdés ma nem csak a gyermekmunkások számára, hanem az egyház számára is: Hogyan tudunk a mai magyar társadalomban megjelenni a gyermekek érdekében, hogy az vonzó legyen? Nagy szükség lenne ma arra, hogy a megszokott, jól működtetett gyermekalkalmakon túl megjelenjünk a szabadidős tevékenységekkel, vagy a sport, akár a kultúra területén. A gyermekmunka sehol nem fog működni, ahol egy-két gyermekmunkás végzi. A gyülekezeteknek közösen kell végeznie.

   

A Bizottságról:

A 2006-os Konferencia új Bizottságot választott. Az ismerkedés, "erő" felmérés időszakában vagyunk. Nem sikerült teljes számban még találkozni sem. (A távolmaradás a találkozóktól, is ad egy képet az emberről) A Lelkész Testvéreket szeretnénk kérni, hogy akiket a Bizottságba delegáltak bátorítsák, segítsék. De a többi gyermekmunkásnak is szükséges, hogy az országos vérkeringésben részt vegyen. Ismerkedjen, ötletet kapjon, szélesedjen a látása. Ezért kérem, hogy ne visszatartsuk a gyermekmunkásokat, hanem küldjük a továbbképzésekre, találkozókra.

  

Találkozók:

A Konferencián kapta feladatul a Bizottság, hogy a serdülő munkában nyújtson segítséget. November elején szerveztünk egy találkozót, amelyre meghívtuk Kerekes Szabolcsot , a REMA munkatársát, aki szakember ezen a területen. A REMÁ-nak nagyon jó anyagaik vannak ennek a korosztálynak, és sokféle segítséget tud nyújtani, és szívesen is teszi ezt. Szükségünk van arra, hogy ezen a területen segítséget vegyünk igénybe, mert a serdülők kikerültek a látókörünkből. Egyszerűen tudomásul vettük, hogy kikonfirmálnak a gyülekezetekből és nem fordítottunk rájuk elég figyelmet, energiát. Szemléletváltásra van szükségünk ahhoz, hogy a serülőkkel nekik megfelelő módon tudjunk foglalkozni, és ők szívesen jöjjenek és maradjanak a gyülekezetekben. A gyülekezetekben regionálisan vannak kezdeményezések, ahol a serdülők is részt vesznek, pl napközis, de bentlakásos táborokban is.( Szeged, Dombóvár) Az egyik igazán jó serdülő munka - szerintem - a cserkészet, amiről hallunk még részletes beszámolót. Évek óta végzik testvéreink ezt a munkát, jó visszhanggal. Szeretnénk bátorítani őket ebben a szolgálatban.

  

A Bizottság július 2-7-ig szervez egy hetet, Jánoshalmára, ahova több helyről jelentkeztek serdülők.

 

Május végén lesz a következő találkozó. Itt szeretnénk a tiszaligeti gyermekmunkának a megreformálása lesz a központban.

 

Tiszaliget:

A tiszaligeti gyermekmunka nem gyermek centrikus. Periférián vannak a gyermekek. A gyermekmunkások nehézkesen vállalnak el egy délelőttöt. Nagyon kevés időt tudnak velük tölteni. Nem tudják mi történik a gyermekekben. Úgy látom, hogy a gyermekmunkást az motiválja egyedül, ha együtt éli át egy tábor minden eseményét a gyermekkel. 5 nap alatt nagyon sok minden történik egy gyerek táborban. Együtt él a gyermekmunkás a gyermekekkel így tudnak közel kerülni egymáshoz. Nyomon kísérheti a történéseket. Közben Ő maga is feltöltődik, megerősödik.

Kérdés és javaslat is: nem lehet felváltva egyik évben családi tábor, másik évben pedig külön táborokat szervezni, regionálisan akár, a gyermekeknek, nőknek férfiaknak. Meg kell erősítenünk a gyermekek, serdülők közötti szolgálatot az Egyházban. Játszóház, ünnepi klubok szabadabb, kötetlenebb együttlétek, lehetőségek arra, hogy gyerekek elhozzák barátaikat, osztálytársaikat a gyülekezetbe. A gyülekezetek, ahol megragadják ezt a lehetőséget és évközben is többször szerveznek játszóházat, ott élénk gyermekmunka folyik. Ezek az alkalmak nem csak sok energiát igényelnek gyermekmunkásoktól, hanem elég nagy az anyagi vonzata is. Sajnos a pályázati lehetőségek egyre jobban szűkülnek. Itt megint nagy a gyülekezetek feladata. Nem szabad a gyermekeket cserbenhagyni. A jó gyermekmunka a jövőben megtérülő befektetés.

Jelenleg van hitoktatási támogatás. Használjuk ki az összegeket, arra, hogy jó anyagokat szerzünk be, tanfolyamokon továbbképzőkön veszünk részt.

VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség)

REMA (Reménység Magjai)

Két jelentősebb gyermek evangélizációs szervezet Magyarországon. Bátorítjuk a gyermekmunkásokat, hogy alakítsanak ki jó kapcsolatokat a lakóhelyükhöz közel működő szervezettel. Főállású gyermekmunkások vannak mind két helyen, akik nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek és anyagokkal, amit nekünk nem kell már kidolgozni. Szabad ezzel a lehetőséggel jól élni.

  

Terveink:

A serdülőhét és a tiszaligeti tábor témájának meghatározása, megszervezése, levezénylése. A táborok kiértékelése az ősz folyamán. A következő évi teendők előkészítése annak fényében. A serdülő munka felfejlesztése, kiszélesítése, önálló munkaterületté alakítása. Munkatársak képzése. Az országos gyermekmunka jelenlegi helyzetének felmérése, segítség nyújtás a

megerősödéshez.

Ha mi nem dolgozunk és imádkozunk gyermekeinkért, akkor ki?

Hajduné Csernák Erzsébet