Ifjúsági Bizottság 2003


Schauermann Péter
Ifjúsági Bizottsági jelentés a 2002-2003-as konferenciai évről


"Ha az Úr nem építi a várost, hiába fáradoznak az építők."
 
Bevezető

Hivatalosan májustól, de a munka átvétele szempontjából szeptemberben indult az új ifjúsági bizottság. Némi átfedéssel is
ugyan, de új emberekkel, új létszámmal fogtunk neki a munkának. A korábbi évek tevékenységének áttekintése után a munka
körülményeinek, céljainak meghatározásával kezdtük. Fontosnak tartottuk, hogy először gondolkodjunk el a célokon, feladatokon, működési kereteken,  munkamódszereken.

Az elmúlt több mint fél év alatt 5 találkozónk/megbeszélésünk volt, és meghatároztuk a bizottság küldetését, vízióját (kívánatos állapot, amit elérni szeretnénk), a bizottság feladat csoportjait, feladatait, a munka során megvalósítandó alapelveinket, a bizottsági tagokkal szembeni kéréseket és elvárásokat. Fontosnak tartjuk a stratégia kialakítását a munkánkban (merre megyünk, mit akarunk elérni), ezt az ifjúságokban folyó munka feltérképezése után kívánjuk összeállítani, miután áttekintést kaptunk erről.

A munkamódszer kialakítása nagyjából megtörtént. Ennek célja és módja a közös munkálkodás, a közös felelősség és döntés kialakítása. Igyekszünk a feladatokat igazságosan elosztani, és a felelősöket arra bíztatni, hogy merjenek és tudjanak minél szélesebb körben bevonni másokat, fiatalokat a különböző feladatok elvégzésébe. A fő céljainknak megfelelően állítjuk össze a feladatokat, majd mindenhez konkrét és érthető célokat rendelünk (ez segít abban is, hogy utólag a kiértékelésnél ellenőrizni lehessen, hogy a kitűzött célt elértük-e). A feladatokhoz felelős csoportokat rendelünk, akik összefogják az adott megvalósítást.

Nagyon örülök annak, hogy tagok között jó hangulat uralkodik, őszinte, vidám, baráti megbeszéléseken vehetünk részt. Mindenki adottságainak és lehetőségeinek megfelelően és lelkesen veszi ki a részét a munkából. A feladatmegosztás, mások bevonása elindult, jól működik.

A bizottság számára négy feladatot határoztunk meg:

1. Körzetekben folyó munka figyelemmel kísérni és segíteni, a vezetők képzése

2. Körök közötti információáramlás segítése

3. Fiatalok számára programok, táborok, találkozók szervezése, elősegítése

4. Nemzetközi konferencián való részvétel segítése


Az elmúlt év

1.feladatcsoport
A beszélgetés elindult a bizottságban. Összeállítottunk egy kérdőívet, ami a körök működését hivatott kissé feltérképezni. Azokban a körzetekben, ahol működnek ifjúsági körök, majdnem mindenhol kitöltötték ezeket. Ez után következik majd a kiértékelés, majd az elgondolkodás a helyzetről, fejlődési irányok, célok, feladatok meghatározása.

2. feladatcsoport
Az információáramlást biztosítja egyrészt az, hogy minden körzet képviselteti magát a bizottságban. Ez a Hecker Marci által felvetett ötlet jónak bizonyult. Ezen kívül a körzeti ifjúságok és résztvevőik felé irányuló kommunikációt segíti a MIX elektronikus levelezőlistája (mixlist@yahoogroups.com ) és elkészült honlapja is. (A honlap Schauermann Tamás és Khaled A. László munkája.) Elindítottunk egy imalevelet, amit havi/kéthavi rendszerességgel kívánunk terjeszteni a gyülekezetekben. Ennek célja az informálás, illetve imaháttér szervezés.

3. feladatcsoport
Több program is megvalósulhatott az elmúlt egy évben:

Tiszaligeti Nyári ifjúsági konferencia és családi tábor az előző bizottság szervezésében és lebonyolításában. Kb. 100 fő részvételével.

Ifjúsági munkatársképző (2002. november) közel harmincan voltunk együtt, David Greenewalt és felesége beszélt a kiscsoportok (osztályok) kialakításáról, működéséről.

MIX-nap (2002 november) áttekintettük az előző év történéseit, és programokat határoztunk meg a három szekcióban. 40 fő érkezett az egyes körzetekből. A szervezet működése továbbra is hasonlóan folyik, mint eddig. Terv: vízitúra, focibajnokság, zenekar és az újság működtetése.

Tavaszi konferencia (2003. március 14-16.) az új bizottság első nagyobb közösségi programja. A konferencia témája a Zsoltárok és a Dicsőítés. Meghívott előadó Monty Tailor lelkész volt, aki magával hozott néhány fiatalt a gyülekezetéből. Kb. 60-an voltunk együtt a körzetekből. A konferencia nagyon jó hangulatban zajlott, a kérdőívek és többek véleménye szerint Isten által megáldott hétvége volt. A konferencia nem a tanítási szünetben, hanem egy hétvégén rendeztük meg, ami a résztvevők között tetszést aratott, így az ifjúság minden korosztálya számára jó időpontnak bizonyult.

Téli csendesnapok idő és energia hiányában nem szervezett a bizottság országos téli tábort, hanem ezt a körzeteknek kínálta föl lehetőségként. Szegeden találkoztak decemberben több körzet képviselői, akik együtt ünnepelték a szilvesztert. Ennek is pozitív vízhangja volt.

Nem az ifjúsági bizottság szervezésében, de munkájához kapcsolódik az alábbi két program, amit lehetőségeinknek megfelelően, elviekben pedig mindenképpen támogatni szeretnénk.:

Fiatal felnőtt találkozó (2002 május) Lakatos Judit és Csernák Zsuzsanna szervezte a találkozót.

Nyári hitmélyítő napok (2002 augusztus) 40 fiatal részvételével, Gyurkó József szervezésében.

4.feladatcsoport
ICYC világ ifjúsági találkozó, Belfast, É-Írország júliusban egy hetet töltöttem el ezen a konferencián. A világ 130 országából jöttünk össze 200-an.

Centrálkonferencia ifjúsági tábora (2002.júliusa) 10-12 fő utazott ki  Ausztriába Szegedről és Dombóvárról.


Terveink a következő évre

Az elkezdett munkát szeretnénk továbbvinni a következő évben. Szeretnénk elgondolkodni, imádkozni, beszélgetni sokat az ifjúság, ifjúsági körök, misszió, rendezvények témájában. A központ nehéz anyagi helyzete is arra ösztönöz bennünket, hogy az ifjúsági szervezetek és programok számára kiírt pályázatokon induljunk. Ebben segítséget jelent a központban dolgozók tapasztalata, de nekünk is el kell kezdeni megtanulni a sikeres pályázás feltételeit. Szeptemberben szeretnénk átbeszélni, elgondolkodni az elmúlt időszakon. Átnézni, tudatosítani, ha kell módosítani küldetésünket, víziónkat, alapelveinket és munkamódszereket. A konkrét terveink az egyes területeken:

1. feladatcsoport
Szeretnénk elkészíteni a kérdőívek kiértékelését, majd arról beszélgetni, mely területeken lehet segítséget nyújtani a köröknek,
mely területek vannak leginkább lemaradva, mik az erősségeink, mire kell figyelni. Ennek segítségével szeretnénk olyan programokat kidolgozni, amik a köröket a megfelelő célok elérésében segítik. Talán ilyen területek lesznek a fiatalok öntevékenységének erősítése (a munkálkodásra bátorítás a bizottság alapfeladatai között is szerepel). Ösztönözni, bíztatni, és különböző módszerek, segítsége biztosítása, tanítása, amivel megvalósulhat a fiatalok szélesebb részvétele a munkában. Valamint tervezünk anyago(ka)t összeállítani, ami segít elgondolkodni, meghatározni az ifjúsági munkát, ezen kívül ötlet- és
énekbázist kiépíteni.

2. feladatcsoport
Újat jelenleg nem tervezünk. A mostani csatornák kihasználása a cél. Szeretnénk, ha az imalevél folyamatos és kedvelt lenne. A honlap nagy lehetőségeket rejt magában, amit tudni kellene kihasználni.

3. feladatcsoport
Nyári ifjúsági tábor és családos tábor 2003. július 4-7-ig lesznek az ifjúsági konferencia napjai, majd pedig a családos tábor. A tábor célja az evangélizáció, a fiatalok találkozója, a vezetőképzés.

Munkatársképző valamikor ősszel. Mely kézzelfogható és alkalmazható segítséget kíván adni a körzeti ifjúsági munkában.

MIX közgyűlés szeretnénk ismét találkozót biztosítani az ebben a munkában résztvevő és érdekelt fiatalok számára.

Tavaszi konferencia hasonló célokkal és lebonyolítás mellett tervezzük, mint az ideit.

Nyári ifjúsági tábor 2004 ha családos tábor lesz, akkor ismét a családost megelőző napokban. Ha ez jövőre nem kerül megrendezésre, akkor javasolunk hosszabb ifjúsági konferenciát, mert az igények ezt indokolják.

Kapcsolódó rendezvények (nem a bizottság szervezésében, így ezek javaslatok):

Téli csendesnapokat a körzetek kompetenciájába utaljuk.

Nyári hitmélyítő csendesnapok

Fiatal felnőtt találkozó mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ilyen konferenciára lehetőség nyíljon. De szerintünk lényeges lenne elgondolkodni azon, hogy mivel az ifjúsági korosztály 14/15 től a 23-25 éves időszakig tart, az ennél idősebb fiatal felnőttek számára nem biztosított kis közösségek, ahol összegyűlhetnének. Javasoljuk, hogy a körzetekben bátorítsák e fiatalokat, hogy mozgolódjanak, szervezzenek ?fiatal felnőtt ifiket, azaz házi csoportokat.

Befejezésül
 
Köszönjük először is Istenünk áldásait, iránymutatásai, kegyelmét amiket éreztünk munkánkban. Köszönöm a bizottság tagjainak munkáját, áldozatait. Köszönöm a körzetek lelkészeinek és tagjainak imádságait, segítségét, támogatását. Köszönjük a javaslatokat, építő kritikákat, dicséreteket.  Kérem, hogy továbbra is segítsék munkánkat és a körzeti ifjúságok munkáját.

Kérem, hogy támogassák, bíztassák és ösztönözzék a körzetekben lakó, tanuló, tevékenykedő fiatalokat, hogy dolgozhassanak az egyházban. Tudom, hogy ez néha nehéz, pótlólagos időt és energiákat igényel, könnyebb sokszor elvégezni a bejáratott módon, kisebb a tévedés lehetősége.  De hosszú távon kevesebb idő és energiaráfordítást igényel egy feladat, ha rá tudjuk bízni az egészet, vagy egy részét gyakorlott, a célokkal, irányokkal tisztában lévő munkatársakra. Akinek kevés a tapasztalata az hibázni is fog, de meg kell neki adni az esélyt a tanulásra, a fejlődésre, hogy saját maga gyűjtsön tapasztalatokat.

Szeretnék bíztatni mindenkit, hogy bizalommal forduljon a körzeti bizottsági tagokhoz, vagy hozzám bármikor. Megígérjük, hogy beszélni fogunk a bizottságban a felvetésekről, kérdésekről.

Köszönjük, hogy elolvasta a jelentésünket.
       
 
a bizottság nevében:

Schauermann Péter
 
Pécs, 2003. 04. 11.