Ifjúsági Bizottság 2005

         

Schauermann Péter
Ifjúsági Bizottsági jelentés a 2004/2005-ös konferenciai évről
  

          

    

Letöltés

   

Bevezetés

Az elmúlt év első felében nem voltam idehaza, ezért Szuhánszky Timi helyettesített, még egyszer köszönöm, hogy összefogta a bizottság működését ez idő alatt. Az elmúlt évi konferencia óta a bizottság háromszor találkozott. Egyik tagunk (Matusik Ági – Szolnoki küldött) költözés miatt befejezte a munkát a bizottságban, helyette Hecker Hélát választotta a szolnoki körzet.

 

A bizottság munkájának jó részét az általunk szervezett programok tervezése és lebonyolítása tette ki. Ezt fontosnak látjuk, hiszen a jó közös programok a helyi ifjúsági körök életének segítői, indukálói lehetnek, a helyi körök tagjai ötleteket, megoldásokat leshetnek el, illetve a programok találkozási és evangélizációs lehetőségek is. Nem beszélve arról, hogy e programok szervezése a bizottság által megfogalmazott feladatok közül az egyik. Emellett azonban különösen fontosnak látjuk a helyi körök segítését, építését. Ezen a területen szerintünk kissé elmaradtunk, túl sok nem történt. Kiemelten kezeljük a közös rendezvényeket, de az ifjúsági munka fő területe a körzeti ifjúsági körök, ezekben zajlik. Igazából nem is látjuk, hogy hogyan tudnánk hatékonyabb támaszt nyújtani számukra. Lehet, hogy nem a mi feladatunk, hogy ezt sokkal markánsabban tegyük. A helyi körök megálmodása, működtetése a helyi ifjúság, vagy vezetők joga, feladata és lehetősége. De attól félünk sokszor, hogy a látható programok és rendezvények szervezése mellett nem jut elég erő, figyelem a helyi körök segítésére. Hála Istennek, Ő tevékenykedik. Az elmúlt évben több helyen alakultak ifjúsági körök, olyan körzetekben (Kaposvár, Szekszárd), ahol az elmúlt pár évben ilyenek nem voltak, illetve a munkatársképzőn hallott kis beszámolókból az volt látható, hogy több körben van jó közösség, tartalmas beszélgetések. Ezek örömre adnak okot számunkra.

A jelentésben a körzetek kis beszámolója olvasható később helyi fiatalok, lelkész tollából.

 

Örömre ad okot az is, amit a MIX-ben tapasztalunk. Az elkezdett munka halad, már csak az is eredmény lenne, hogy a kezdeményezés nem halt el az évek során, fejlődés is észrevehető, és cserélődő munkatársi gárdával (ami egyébként nem feltétlen baj) látható egy folyamatosság. Így a zenekár újraszerveződött és folyamatosan próbál, CD felvételen is gondolkozik. Az újság havonta megjelenik, színes riportokat adva az ifjúság életéről. Néhány lelkes fiatal munkájának köszönhetően elkészült egy MIX póló, aminek bemutatója és értékesítésének kezdete a tavaszi ifjúsági táborban volt. (Meg szeretném említeni, hogy a póló tervezése, legyártása és finanszírozása tejes mértékben fiatalok munkája, köszönjük nekik is.) Emellett tavaly egy csillagtúrán voltak együtt metodista és nem metodista fiatalok, és idén egy művészeti tábort terveznek néhányan. De volt zenei hétvége Budakeszin augusztusban, ahol több, mint 20 zeneszerető fiatal volt együtt. Folyamatosan frissül és bővül a MIX honlapja, ajánlom mindenkinek, hogy keresse föl. Fotók, beszámolók, ifjúságok bemutató mellett sok minden olvasható még már három nyelven. (Dombi Raymund és Khaled A. László szerkesztésében.)

 

Sok feladat, kérdés van, amin nekünk és talán a gyülekezetek minden tagjának közösen kell gondolkodnunk, Isten elé vinni, tőle kérni látást, megoldásokat. Hogyan lehetnek a gyülekezetek és ifjúságok olyan, vagy még inkább olyan körökké, ahol a fiatalok jól érzik magukat, ahol hozzájuk közel álló, őket megszólítani képes formákkal (zene, liturgia…) találhatóak meg? Ahol elfogadó szeretettel, igazi, mély közösséggel találkozhatnak, ahol önmaguk lehetnek, és ahol Isten felé irányulhat az életük. Hogy lehet fiatalokat bevonni a gyülekezeti és ifjúsági munkába, hogy saját közösségi életük és alkalmaik társszervezői, részben vagy teljesen irányítói, együttműködői lehessenek? Ezzel egyre jobban magukénak érezzék a közösséget, és létrejöhessen erős kötődés, az elkötelezettség, amit nem kívülről kapnak, hanem belülről érzik szükségét és természetes igényét. Hogy lehet őket mindebben segíteni, hogy bevonjuk őket feladatokba, lehetőleg felkészítve őket a legszükségesebb ismeretek átadásával, de egyben hagyva őket tanulni, gyakorolni, felfedezni a szolgálat módjait és örömét, hagyni őket hibázni is, hogy azt érezzék, hogy jó, hasznos amit csinálnak? (Ezek a fiatalok az ifjúsági munka során megtanult dolgokat később talán természetesen viszik tovább a gyülekezet egyéb szolgálataiba, vagy házi körök szervezésébe, vezetésébe, azaz a felnőtt életbe.) Másik kérdés, hogy hogyan lehetne közösségeket létrehozni azon fiataloknak, akik életkoruk, vagy élethelyzetüknél fogva kinőttek az ifjúsági körökből, és a közösség iránti természetes igényt érzik (még)? Hogy lehet ifi szerű- vagy házi körök létrejöttében segíteni, ösztönözni őket? Valamint visszatérve a szűken értelmezett ifjúsági munkához, hogyan lehet helyi ifjúságainkat egyre nyitottabb, evangélizációs szemléletű közösségekké változtatni, vagy ebben tovább erősíteni? Hogy kovász lehessenek a környezetükben, amely kovász változásokat eredményez. (Illetve Isteni látást kapni abban, hogy pontosan mi a feladat és annak mértéke?)

Sok a kérdés, talán kevés válasz. Ez talán nem is baj, a lényeg az őszinte és Isten előtti és vele beszélgetve történő válaszkeresés?! Azt hiszem, hogy van miért imádkozni.

 

Összefoglalva van sok minden, amiért hálát adhatunk, aminek örülhetünk, de van sok kérdés, kihívás, feladat, fejlődési lehetőség is előttünk, amikben szükségünk van a közös gondolkodásra, közös imádságokra, bölcsességre.

 

 

 

Az elmúlt év

A bizottság elmúlt évi “kézzel fogható” eredményeit a feladatpontok köré csoportosítva szeretném ismertetni, (az elmúlt 2 éves hagyományt követve).

 

 1. Feladatcsoport - a körzetekben folyó munka figyelemmel kísérni és segíteni, a vezetők képzése

 2.  

  Az ifjúsági munkában résztvevő fiatalok számára tavaly ősszel is megszerveztük az ifjúsági munkatársképzőnket. Ezen a korábbi évek gyakorlatától eltérően kevesebben vettek részt (kb. 13 fő). Egyik délután kis beszámolókat hallhattunk a körzetekben folyó életről, emellett én beszéltem vezetésről, a vezető feladatairól.

  Két fiatal vett részt a Dünamisz nevű szervezet ifjúsági munkás képzésén. A beszámolójuk alapján a képzés alapos, érdekes és hasznosítható, így a jövőben szeretnénk több fiatalt is arra ösztönözni, hogy vegyen részt ezen az egy éves képzésen. (A képzésen szakemberek beszélnek a fiatalokat és kultúrájukat érintő kérdésekről, valamint az ifjúsági órákkal kapcsolatos feladatokról…)

   

  Minden ifjúságot kértem, hogy röviden foglalják össze, hogy mi történt az elmúlt évben, hogy mi zajlik a helyi ifjúsági körben. A beszámolókat itt olvashatják.

  Az ifjúságok rövid beszámolói

  Budakeszi Ifi

  Hétfőn esténként 7- 9 óráig van az ifjúsági óra ill. mi kollégiumi órának hívjuk, mert az ifi nagy részét a kollégisták adják, akik hét közben Budapest főiskoláira és egyetemeire járnak és hétvégén pedig saját gyülekezetükbe hazautaznak. Persze ha hétvégén itt maradnak, akkor rész vesznek az itteni istentiszteleten és besegítenek a liturgiába is. A létszám 10-15 fő között változik. Az elmúlt évben a témákat mi választottuk ki, ez azt jelenti, hogy mindenki felsorolta azt az 1-2 témát ami őt érdekli és ezek közül megtartott egy órát, illetve készült fel. A témák igen változatosak voltak, kezdve a Jelenések könyvétől, önismeret, összehasonlító vallástan, hitfegyverek, stb. Így jobban megismerhettük egymást, sokat segített a közösség összekovácsolásában. Többször tartottunk hét közben közös filmvetítéseket. A teáz ás, süteményezés pedig az ifik nagy részén a jó hangulatot segítik elő. Ifit csak a szorgalmi időszakban tartunk, ha eljön a vizsgaidőszak, ünnepek és a nyár, sajnos nálunk kiürül a koli. (Szuhánszky Timea)

    

  Budapest

  Az elmúlt Évi Konferencia külön körzetté tette a Felsőerdősori és az Óbudai gyülekezetet, az ifjúsági órákat azonban együtt tartjuk. Kb. 25-30 fő 20 év feletti fiatalt érint, rendszeresen 15-24 fő vesz részt a keddi alkalmakon. Az érintettek fele a vidéki körzetekből jött fiatalok, akik itt tanulnak Pesten. December óta rendszeresen látogatunk egy idősek otthonát, és filmklubokat szervezünk kívülállók részére, így "végre egy kicsit kifelé is élünk", nem csak magunknak. Az ifit mindig más tartja, bevonjuk a többieket. Általában minden hónap első keddjén Bibliatanulmányozás van Márk evangélium. alapján, a hónap utolsó keddjén pedig közösségi alkalmat tartunk, amikor is mindenki egy kicsit beszámol mi történt vele, mi foglalkoztatja, miben kéri az imatámogatást. A köztes heteken különböző témákat veszünk elő. Fél évenként “ima párokat "sorsolunk", akik egy kicsit odafigyelnek egymásra és, ha szükségük van ima támogatásra szólnak egymásnak. Lelkészként Frigyes bácsi rendszeresen közöttünk van és az 5 fős vezetőségi csapatot is ő tartja össze. A kis-ifit ettől az iskolaévtől Kovács Pisit nem tudta egyedül vállalni, segítője nem volt, így a tiniket és a középiskolásokat rendszeresen nem fogja össze senki. Az Óbudai Körzet minden hónapban tart egy játszóházat, ott hívják össze a tiniket is külön csoportba, talán innen kifejlődik egy heti rendszerességgel működő csoport. (Csontos Ivett)

     

  Dombóvár

  Változás: Lakatos Lillával felváltva tartjuk az alkalmakat. A helyszín is többször változik. Hol egyik, hol másik családnál vagyunk. Két konfirmandussal bővült a kör. A vasárnapi liturgiát, a családi vasárnapokat, a játszóházakat többnyire az ő segítségükkel bonyolítjuk. Ami gond, hogy idegen, osztálytársak, ismerősök nem igazán fordulnak meg közöttünk. Nincs az a missziós kisugárzás, ami néhány ifiben tapasztalok. A mi fiataljaink tulajdonképpen a gyülibe járó szülők gyerekei. Nos, röviden ennyit tudok most írni. (Szabóné Papp Klára)

     

  Kaposvár

  Kaposváron hétfőn délutánonként tartjuk az ifjúsági órát, sok öröm és áldás van benne. Heten rendszeresen járnak, négyen alkalmilag. Átlag 15-16 évesek. Éppen egy falumissziót szervezünk Balatonújlakra, Gombos Andi lakhelyére.

  Hetesen péntekenként van alkalom. A zene és a misszió áll a központban (iskolai klubok, koncertek). Az átlagéletkor 18 év körül lehet. Nagy örömöm, hogy a szolgálat jegyében születtek ezek az ifik 2004. augusztusban, s ezért természetes ez a mostani irányultságukban is. (Kurdi Zoltán)

     

  Miskolc

  Egy ifjúsági órán közel tizen szoktunk lenni. Az elmúlt egy évben három új emberrel gazdagodtunk, és továbbra is azon munkálkodunk, hogy gyarapodjunk. A gyülekezet életében is gyakran vállalunk szolgálatokat. Az Istentisztelet elején ifjúsági énekeket éneklünk a már meglévő füzetünkből, emellett próbálkozunk újak tanításával is. Ilyenkor mindenki kamatoztathatja hangszertudását, így hat hangszer segíti az öregekkel együtténeklést, illetve helyes belépést. Nagy ritkán, amikor indít minket a Szentlélek, akkor elvállaljuk a liturgiát vagy ezzel együtt az Istentisztelet megtartását is. Szilveszterkor színdarabbal készültünk, melyre rendszeresen összejöttünk próbálni. Ezek nagy nevetések és sok bakik között jó hangulatban teltek. Közös kirándulásokat szervezünk, melyre nem is csak az ifjúságnak a tagjai szoktak eljönni, hanem minden vállalkozó kedvű gyülekezeti tag is. Az efféle programok mindig jobban összehozzák a csapatot. Közös élményeket szerzünk, több alkalmunk van a személyes beszélgetésekre, illetve egymás közelebbi megismerésére.

  (Szuhánszki Hanna)

  Nyíregyháza

  Ifjúságunkban kisebb változások mentek végbe az elmúlt "felmérés" óta. Az ifi órákat szombatonként tartjuk már egy jó ideje 17:00-i kezdettel. Az órákon  átlagosan 7 fiatal vesz részt. Tanulmányi okokból kifolyólag Gyurkó Balázs (Bp.) és Hlatky Erika (Szeged) már nem tud rendszeresen részt venni az órákon. Van egy új állandó résztvevőnk, és az utóbbi időben több fiatal is részt vett óráinkon, közülük 2 rendszeresen egy időszakban. Megpróbáltuk azt, hogy fiatal vezesse az ifi órát lelkész jelenlétében, de ez nem vált be olyan szempontból, hogy 2 fiatalon kívül más nem akarta elvállalni az óra vezetését. Az ifi órákon kívül - rendszertelenül- szoktunk ifjúsági istentiszteletet is tartani  általában vasárnap délután. Ilyenkor egy lelkészt vagy hitben járó embert hívunk meg, de például legutóbb a Luther című filmet néztük meg.

  (Drahos Zoltán)

   

  Pécs

  Ebben a tanévben Isten szó szerint megáldotta ifjúságunkat. Egyik oldalról nagyon jó kis közösség alakult ki nálunk, az ifjúsági órák nagy élményt jelentenek mindnyájunknak. Közös evés, éneklés, beszélgetés és imakör jellemzi szokásos alkalmainkat. Minden héten más készül lelki táplálékkal, ezután nagyon jó és mély beszélgetéseink vannak. Ebben a félévben kezdtük el azt, hogy több ifjúsági órát “háznál” tartunk, megismerve egymás otthonát. A másik oldalon Isten megáldott bennünket létszám tekintetében is, az ősz óta 13 új ember fordult meg nálunk, toppant be a semmiből. Közülük 7-en váltak az ifjúság rendszeres látogatóivá, mára oszlopos tagjaivá. Így az ifjúsági óra létszáma 9-11 között mozog. Ebből a kisebbség metodista, a többség református, katolikus hátterű, főleg Pécsen tanuló egyetemisták. Ennek az a következménye, hogy a vasárnapi Istentiszteleten viszonylag kevesen vagyunk az ifjúságból, (ekkor a diákok otthon vannak). Nagyon örülünk az ifjúsági közösségünknek. Az evangélizáció a gyakorlatban barátok az ifjúsági órákra szóló meghívásában és az egyetemi lelkészség keretében lebonyolított előadások szervezésében jelenik meg. Emellett beszéltünk arról, hogy jó lenne kipróbálni ifjúsági Istentisztelet, alkalom szervezését, de eddig csak a tervek szintjéig jutottunk. (Schauermann Péter)

   

  Szeged

  A szegedi ifi kb. 10 fős csapatból  áll, ebből sok a katolikus és reform tus. Hetente találkozunk, és 2-3 órás alkalmakat tartunk. Sokszor helyettesíteni kell a lelkészt de ekkor mindig kijelöljük, hogy ki tartja a következőt. Folyamatosan új személyek jönnek és ezért nagyon hálásak vagyunk Istennek. (Sztupkai Gergő)

   

  Szekszárd

  2 ifjúság csoport működik a körzetben. Egy a tizenéves-kiskamasz korosztálynak, egy pedig a 18év fölöttieknek,40 éves korig(mondjuk).Az előbbi csoportba kb.3-4 gyerek tartozik, két hetenként találkoznak, vagy a templomban vagy magánháznál. Ennek a csoportnak T. Laci a vezetője. A másik csoportba, amit Sz. Szilvi vezet, kb.9 ember jár, bár nem minden alkalommal vagyunk ennyien. Ezeket az órákat is kéthetente tartjuk, a gyülekezeti templomba. Volt olyan alkalmunk is, amikor a gyülekezet által "felkarolt" GYIVI-s fiatalokkal együtt voltunk egy magánlakásban. Jobban "bejön" ezeknek a fiataloknak, ha nem a templomba kell eljönniük. Most Húsvét körül is tervezünk egy ilyen közös alkalmat. Tervben van közös mozizás, túrázás. Talán, ha kicsit sűrűbben tudnánk találkozni, jobban összekovácsolódnánk. Én elégedett vagyok azzal ami most van. Mostanában nehéz úgy összehozni az alkalmakat, hogy mindenkinek jó legyen 2 hetenként, ezért indokoltnak látom a heti rendszerességet. Mindenki elég elfoglalt. (Szabó Szilvi)

   

  Szolnok

  Ifjúsági csoportunk rendszeresen körülbelül két-három éve működik. Kilenc főt számlálunk, ifjúsági alkalmainkra havonta kétszer kerül sor, hétvégenként, nem állandó időpontokban, hanem előzetes egyeztetések függvényében. Csoportunknak jelenleg négy vezetője van- három felnőtt és egy személy a csoportból - akik egymást váltva, párban tartják alkalmainkat. Alakuló félben vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy egymást jobban megismerjük, nyíltabbá és őszintébbé váljanak együttléteink. A csoport nagy részét nem régen konfirmáltak teszik ki, így az országos ifjúságba a “beépülésünk” folyamatban van, de jól érezzük magunkat ezeken az országos rendezvényeken. Az ifjúsági óráink mellett rendszeresen veszünk részt kötetlen programokon is; Pesten többször voltunk dicsőítő alkalmakon, voltunk együtt kirándulni, de többször csak úgy összegyűltünk beszélgetni egy jót. Amiben fejlődnünk kell, az egyértelműen a külsősök felé való nyitás, bár ez elég nehézkes. Nehezen jönnek el külsősök ilyen alkalmakra, bár valószínűleg a hívogatási “technikáinkon” is van még mit javítani. Összességében talán elmondható, hogy egyre jobban összecsiszolódunk, egyre mélyebbek és őszintébbek a beszélgetéseink, meg tudjuk egymással osztani a gondjainkat és örömeinket, ami mindenképpen pozitívnak mondható. Talán a későbbiekben majd bővülni is fogunk. (Hecker Héla)

   

   

 3. Feladatcsoport – a körök közötti információáramlás segítése

 4.  

  A korábbi csatornákat használjuk, a MIX levelezési listát, a MIX újságot, valamint elkezdtük használni az ifjúsági vezetőket összefogó vezetői levelezési listát.

   

 5. Feladatcsoport – a fiatalok számára programok, táborok, találkozók szervezése, elősegítése

 6.  

  Tiszaligeti nyári ifjúsági tábor – a táborban résztvevők száma 80 körül mozgott, előadónk Szuhánszky Gábor lelkész volt, a téma a Siker. Emellett sikeres (üzleti életben, tudományban, vezetői pozícióban) gyülekezeti tagok vallottak munkájukról, sikerhez való viszonyukról. A táborban pár fiatal érkezett a Názáreti egyház képviseletében, akikkel jó volt együtt lenni, a további együttműködés, kapcsolat ápolást tervezzük.

   

  Tiszaligeti családi tábor – kb. 50 fiatal vett részt ezen, de akik ott voltak jobban érezték magukat az utóbbi évekhez képest.

   

  Ifjúsági munkatársképző hétvége – október végén, 13 fő, a téma a vezetési funkciók, és egymás ifjúsági életének megismerése, imádság az ifjúságokért.

   

  MIX nap – 35 fiatal gyűlt össze, hogy értékelje az elmúlt év történéseit, és tervezzen a jövőre, mindezt 3 szekcióban.

   

  Tavaszi metodista ifjúsági hétvége – március közepén, 43 fő részvételével. Téma Mikeás könyve, előadó Csákány Tamás református lelkész. Idén három teljes nap voltunk együtt a fiatalokkal, ami nagyobb anyagi tehet is jelentett a résztvevőknek, így köszönjük az egyház belső pályázatán nyert támogatást!

   

   

  Nem az ifjúsági bizottság által szervezett, de ifjúsággal kapcsolatos programok:

   

  Nyári Púposi hitmélyítő konferencia – Gyurkó József rendezésében és Hecker Frigyes bácsi prédikált. 40 fő volt a táborban.

   

  Ifjúsági missziós “bevetés” – a Púposi tábort követő, és annak résztvevői által lebonyolított missziós alkalom Hetesen. (Gyurkó József vezetésével.)

   

  MIX gyalogtúra a Zemplénben – 12 fő vett részt a csillagtúrán, teljes mértékben fiatalok szervezésében (5 fős szervezői csoport vezetésével).

   

  Téli ifjúsági konferencia – 30-50 fiatal vett részt a konferencián a téli szünetben Tiszanagyfaluban (szervező Gyurkó József)

   

   

 7. Feladatcsoport - nemzetközi konferencián való részvétel segítése

 

Az elmúlt évben nem jutottak ki fiatalok konferenciákra. Ez részben a késői jelentkezés következménye is.

A EMYC (Európai Metodista Ifjúsági Tanács) éves ülésén ifjúsági bizottságunk képviseltette magát. Tavaly járt le dr. Lakatos Judit megbízatása, így ő utoljára vett részt a tanács megbeszélésén. Judit az elmúlt években a tanács alelnöki funkcióját is betöltötte, köszönjük munkáját.

 

 

 

 

Terveink a következő évre

 

 

 1. Feladatcsoport

 2.  

  A bevezetőben említett kérdéseken szeretnénk gondolkodni. Két évvel ezelőtt kitöltettünk egy kérdéssort a körzeti ifjúságokkal, melynek célja a körök életének feltérképezése volt. Célszerű lehet egy kicsit javított, de alapvetően hasonló kérdéssor kitöltetése, a változások megismerése céljából. Fontosnak látjuk a képzést, így szeretnénk bátorítani fiatalokat a Dünamisz képzésen való részvételre, valamint anyagilag is támogatni őket ebben. Emellett a munkatársképzőt nem kívánjuk törölni, mert magunkban gondolkodhatunk az ifjúsági munka helyzetén, fejlődésén.

  A körzeti ifjúságok számára egy koncepciót fogalmaztunk meg, amit szeretnénk számukra felkínálni. A lényege a csoportos vezetés és a fiatalok motiválása a szolgálatra. A koncepció részletes kifejtése a feladatkörökhöz kapcsolódó terveink után olvasható

 3. Feladatcsoport

 4.  

  Újdonság bevezetését nem tervezzük, a jelenlegi információs csatornák kihasználása, jobb hasznosítása a cél.

   

 5. Feladatcsoport

 6.  

  A nyári ifjúsági tábor szervezésének munkálatai elkezdődtek, támogatás reményében szeretnénk pályázatot beadni a minisztérium helyi szervéhez, kérjük az imádságot a pályázatírás és az elbírálás sikeréhez. Szeretnénk a családi tábor alatt érdekes és kreatív programokkal előállni a fiatalok számára. A nyári táborba 5-6 fiatalt hívtunk meg az Osztrák Metodista Egyházból, szeretnénk, hogy velük is kialakuljon kapcsolat, ami később talán tovább is fejlődhet. (A meghívásunkat örömmel fogadták, egyenlőre nem jeleztek vissza, hogy jönnek-e.)

  Ősszel a munkatársképző és a MIX nap zajlik le terveink szerint, majd jövőre a tavaszi ifjúsági tábor.

  Szeretnénk bátorítani a fiatalokat, hogy a MIX keretében bátran mozgolódjanak, valamint a nyári hitmélyítőt anyagilag is segíteni.

   

   

   

 7. Feladatcsoport

 8.  

  Idén nyáron is lesz nemzetközi metodista “építő tábor” Németországba, ahova többen is jelezték részvételi szándékukat. Ha elég jelentkező lesz Európából, akkor megrendezik az egy hetes alkalmat, és akkor többen kiutazhatnak közülünk erre.

  AZ EMYC éves ülése szeptember végén Észak-Írországban lesz. Az EMYC 2006 nyarára egy európai metodista futballgálát tervez Németországba.

   

   

 9. Javaslat az ifjúsági bizottsági tagok megválasztásának modernizálásáról

 

A javaslat kifejtése a mellékletben kerül részletesen kifejtésre.

 

 

 

 

 

Az ifjúsági bizottság koncepciója

“A fiatalokkal együtt és értük Krisztussal és Krisztusért.”

 

Szeretnénk a fiatalokat ösztönözni az ifjúsági munkában való aktív részvételre. Mindezt abból a célból, hogy Isten országát építsük, Krisztus szabadítását megélve hirdessük egyházon belül és kívül.

Szeretnénk elérni, hogy minél több fiatal munkálkodjon saját ifjúságában, a többi fiatal és saját maga érdekében, Isten dicsőségére, az általunk felvázolt ifjúsági körök kialakításáért és fenntartásáért. Szeretnénk, ha minél több fiatalt tudnánk bevonni az országos ifjúsági munkába is, táborok, rendezvények lebonyolításába. Abból a célból, hogy fiataljaink épüljenek és erősödjenek a hitben, tanuljanak és tapasztaljanak, vegyenek aktívan részt egyházunk építésében. Pár év múlva reményeink szerint a gyülekezetek építésében kamatoztathatják a most szerzett ismeretek.

Ezek alapján a bizottság ezt szeretné előmozdítani saját eszközeivel, a konferenciák szervezésével, képzéssel, az ifjúság tagjai közötti kapcsolatok és eszmecsere segítésével.

Részcéljaink:

Minőségi programok szervezése

A fiatalok öntevékenységének segítése

A fiatalok ösztönzése helyi köreik életének befolyásolására

Konkrétan

Minden ifjúságban legyen egy pár fős vezetőség

Akik tisztában vannak körük céljaival, rendelkeznek elképzeléssel, álmokkal, hogy milyenné akarják formálni körüket, Isten erre vonatkozó terveivel

Aktívan gondolkodnak körük, körükbe járók helyzetén, fejlődésén

Elképzeléseiket igyekeznek megvalósítani, hosszú távú céljaik vannak

 

 

 

 

Befejezésül

 

Idén is szeretnénk megköszönni a helyi és országos ifjúsági munka számára nyújtott támogatásokat, az értünk mondott imákat, a segítő szándékot, nagy szükség van ezekre és sokat segítenek nekünk. Köszönjük a bizalmat, a szabad kezet és a bő anyagi támogatást, pénzügyi keretet. Ezek nélkül nem tudtuk volna mindezt megvalósítani. Persze köszönjük Urunknak is az Ő “hozzájárulását” mindehhez, ami nélkül tényleg nem tudtuk volna mindezt végrehajtani. Köszönöm a bizottság tagjainak munkáját, a nem bizottsági tagok de munkában, együtt gondolkodásban résztvevők erőkifejtéseit, a MIX minden aktív tagjának tevékenységét.

 

Kérjük támogassák elképzeléseinket, ami a bizottsági tagok választására vonatkozik.

Kérjük, hogy továbbra is segítsék munkánkat és a körzeti ifjúságok munkáját. Kérjük, hogy támogassák, bíztassák és ösztönözzék a körzetekben lakó, tanuló, tevékenykedő fiatalokat a következő évben is, hogy dolgozhassanak az egyházban. Akkor is, ha ez pótlólagos odafigyelést, terhet is jelent rövid távon, higgyék el, megéri emberekbe fektetni. Forduljanak hozzánk bizalommal kérdésekkel, építő kritikákkal, vagy akár dicsérettel is.

 

Köszönjük, hogy elolvasta jelentésünket!

 

 

Melléklet

Javaslat az ifjúsági bizottság tagjainak választási rendszerét érintő változtatásáról

Azzal a kéréssel fordulunk az évi konferenciához, hogy az ifjúsági bizottság tagjai jelenlegi megválasztásának rendszerét változtassa meg az általunk javasolt módon. Az alábbiakban a javaslatot, annak okait és alkalmazásának várható eredményeit szeretném összefoglalni

A javaslat lényege

A javaslat arról szól, hogy míg korábban mind a tíz tagot egyszerre választották meg négy éves ciklusra, az új rendszerben a tagok megválasztása két csoportban, két éves eltolásban történjen, de ugyanúgy négy éves időre.

 

A változtatás okai

A jelenlegi rendszerben mind a tíz tagot egyszerre választják, így a négy éves ciklus végén, mindenkinek egyszerre jár le a mandátuma. Ez azt jelenti, hogy ismét megválasztanak tíz embert négy évre, és előfordulhat, hogy tíz teljesen új ember kerül a bizottságba. Ez a bizottság munkáját nagyban megnehezítené, hiszen az új emberek nem biztos, hogy bele tudtak látni, folyni a bizottság korábbi munkájába. Ebben az esetben nem tudják, hogy pontosan mit is csinál a bizottság, amit csinál, miért úgy… Nincsenek benne a rutinban, így hosszabb időt venne igénybe az hogy beletanulnak abba, nagyjából mit is kellene végezniük a bizottságban.

A javaslat

Azt javasoljuk, hogy a választási rendszert úgy kellene megváltoztatni, hogy a tíz fős létszám és a négy éves ciklus ugyanúgy marad továbbra is, de a tagokat eltolással választanánk meg. Vagyis öt ember megbízatása a 0. Évben indul, az ő ciklusuk 4 év múlva jár le, és a bizottság másik öt tagját, két évvel később, azaz két éves eltolással választják meg szintén öt évre. Vagyis az első öt ember 3. évének elején csatlakozik az új öt ember, és két év múlva, amikor az első öt ember megbízatása lejár, a második öt embernek még van két év a ciklusából.

A jelenlegi rendszerből úgy lehetne zökkenőmentesen átállni az új választási rendszerre, ha a jövőre történő, amúgy is szükséges választás során 5 embert négy évre, míg 5 embert két éves megbízatással választanának meg, így két év múlva, az öt ember helyére már négy évre lehetne megválasztani az új öt embert, és az átfedéses rendszer beindul.

Ábra: A két rendszer működésének szemléltetése

           

     

       

    

Miért jó az egész?

A jelenlegi rendszerben tíz ember megbízatása négy évre szól, egyszerre kezdődik és egyszerre végződik, így előfordulhat, hogy egy teljesen új bizottság áll föl, akik nem ismerik a korábbi bizottság munkáját belülről. Az általunk javasolt rendszerben ez nem fordul elő, mert új tagok esetében is, legalább két évig együtt dolgoznak a régiekkel, látják a munkát, részt vesznek abban, beletanulhatnak, így a tudás és tapasztalatátadás természetes és egyszerű. Ha ők lesznek a régiek, akkor úgy tudnak javaslatot tenni a munka megváltoztatására, ha erre szükségük van, hogy beleláttak a korábbi módokba, ismerik előnyeit, hátrányait. Az ifjúsági bizottsági elnök cseréjét is meg lehet úgy oldani, hogy a későbbi elnökjelölt együtt tud dolgozni a bizottsággal és a régi elnökkel legalább két évig, és ennek is hasonló eredménye lenne véleményünk szerint, mint a tagok esetében (hatékonyabb tapasztalatátadás). A bizottság munkája így zökkenőmentes lehet akkor is, ha új, fiatal tagjai lesznek, vagy akár, ha négy évente lecserélődne a tagok nagyobb része.

 

Kérjük az évi konferenciát, hogy támogassák javaslatunkat!