Ifjúsági Bizottság 2006

         

Schauermann Péter
Ifjúsági Bizottsági jelentés a 2005/2006-os konferenciai évről  

            

     

Letöltés   

Ifjúságok beszámolói   

   

BEVEZETÉS

  

Azt gondoltam, hogy lassan gyakorlatot szerzek a bizottsági jelentések írásában, de most is nehezen kezdek neki a gondolatok megfogalmazásának. Sok öröm, hála, hiányérzet kavarog bennem. Eltelt négy év, ami a ciklus elején olyan hosszú időnek tűnt, most pedig, visszanézve, olyan rövidnek.

Többször azon gondolkodtam, hogy milyen bátor volt az évi konferencia, hogy négy évvel ezelőtt ránk bízta az ifjúsági munka koordinálásának lehetőségét és feladatát. Ez bátor lépés volt, mert talán magam is nehezen hoznék meg hasonló döntést. Becsülendő, mert azt mutatja, hogy egyházunkban nem csak a szavak szintjén valósul meg a laikus gyülekezeti tagok bevonása a szolgálatba De nem csak feladatot, hanem erkölcsi és anyagi eszközöket és hatalmat is adtak számunkra. Szabad kezet kaptunk, hogy az elképzeléseinket szabadon próbálhassuk megvalósítani. Ez önmagában is nagy és fontos előrelépés, mert úgy gondolom, hogy az egyház és főleg a gyülekezetek sikeres élete nagymértékben függ a laikus tagok és gyülekezetbe járó emberek a szolgálatban betöltött szerepétől, ennek lehetőségétől. Az ifjúsági bizottság költségvetése a 2003-as 216 ezer Ft-ról 4 év alatt a 2007-évre javasolt 380 ezer Ft-os összegre emelkedett, ami azt mutatja, hogy az egyház számára fontos és támogatott a fiatalok között végzett szolgálat, jelentős anyagi terhet is vállalva.( A négy év során igyekeztünk a ránk bízott anyagi erőforrásokkal okosan gazdálkodni, az egyházi pénzeket fölöslegesen nem fogyasztani.) Külön köszönjük az egyházi pályázatokon ezen felül számunkra odaítélt támogatásokat.

Köszönetünket szeretnék még kifejezi az értünk mondott imádságokért, a szolgálatokért, kérdésekért, bátorításokért és támogatásokért, hogy lelkészeink és gyülekezeteink tagjai szívesen tettek eleget szolgálatra szóló felkéréseinknek és örömmel jöttek közénk.

  

Az elmúlt négy év alatt sok minden történt, és mégis úgy érzem, hogy olyan kevés. Szerveztünk táborokat (nyári és tavaszi táborokat), munkatársképző találkozókat, igyekeztük nyomon követni az ifjúságok életét, igyekeztünk bátorítani és anyagi erőforrásaink adta lehetőségekhez mérten támogatni ifjúsággal kapcsolatos programok (MIX rendezvények, hitmélyítő táborok, MIX újság és zenekar) létrejöttét és a fiatalok szolgálatát. Mindezt azzal a céllal, hogy a fiataljaink Istenhez közelebb jussanak, vele egyre szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, hogy neki tetsző életet éljenek, amely vonzó lehet más fiatal vagy nem annyira fiatal lakó-, gyülekezeti- vagy iskolatársuk számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy az elért eredményeket, változásokat nem mi végeztük, mi csak feltételeket biztosíthatunk hozzá, az új élet megindulása, a megújulások Istenünk kezének munkáját dicsérik. Azonban néha úgy érzem, hogy olyan keveset sikerült elérni. A helyi ifjúságok életét nem sikerült jobban megismerni, nem vagyunk sokkal jobban tájékozottak arról, hogy az egyes ifik milyen gondokkal küszködnek, hogy miben lenne leginkább segítségre szükségük. Többször érkezett hozzánk a kritika, hogy a táborainkba kívülről érkezők nehezen illeszkednek be a közösségünkbe, talán néha az ifjúságokra járók közül is többen küszködnek a klikkesedés problémájával, a nagyobb szintű nyitottság hiányával. Tudom, hogy a helyi ifjúságok élete a helyi munkatársak, tagok munkálkodásának eredménye. Ebbe beleszólni nem akarunk, és nehezen is tudnánk, nehéz kívülről segíteni, de úgy érzem, hogy ennek lehetőségétől is távol vagyunk. Tudom, hogy egy közösség nyitottsága sok tényező együtt játékának eredménye, illetve hogy az egyes vélemények nem feltétlenül tükrözik a többség álláspontját, és hogy a zártságot megváltoztatni, nem olyan könnyű. Nem szeretném lebecsülni azt, amit az elmúlt négy év alatt Isteni segítséggel sikerült elvégezni, de a munka reális megítéléséhez a hiányokkal való szembenézés is hozzátartozik véleményünk szerint.

  

Örömre ad okot, hogy a fiatalok által szervezett MIX az elmúlt négy évben látványos életet élt. Hadd fogaljam össze még egyszer e szerveződés munkáját. Sok éve folyamatosan jelenik meg a MIX újság színvonalas tördeléssel és cikkekkel, amelyeket a gyülekezetbe járó fiatalok írnak, szerkesztenek. A MIX zenekar újult erővel tartja próbáit két éve, terveik között szerepel egy CD kiadása, de emellett nagy sikerrel lépnek föl egyházunk rendezvényein. Két éve elkészült egy MIX póló, melyet a fiatalok szívesen hordanak, és a programok terén is színes kínálat adódott az elmúlt években. A vizitúrától elkezdve, gyalogtúrán át, illetve az elmúlt két évben művészeti tábor szolgálta a metodista és nem metodista fiatalokat. A MIX honlap immár három nyelven kínál információkat, fotókat, beszámolókat a MIX és a metodista ifjúság életéről.

  

Az elmúlt négy év során többen is részt vettek az ifjúsági bizottság munkájában, hadd köszönjem meg nekik is a közreműködést, név szerint: Csernák Zsófia, Matusik Ágnes, akit Hecker Héla váltott a Szolnoki körzet képviseletében, Szabó Szilvia, Szuhánszki Ágnes, Szuhánszki Tímea, aki külföldi tartózkodásom alatt összefogta a munkát, Kurdi Zoltán, Drahos Zoltán, Lakatos Tibor, és Szabó Pál.

  

Talán nem szűken vett ifjúsági feladat, de nagyon fontos kérdésnek, kihívásnak gondolom a fiatal felnőttek ügyét. Az ifjúsági körök célcsoportját annak idején 14 és 25 év között határoztuk meg. Tudom, hogy az életkori besorolás alapján nagyjából lehet csak eldönteni, hogy egyes fiatalok az ifjúság csoportjába tartoznak-e, de azt hiszem, hogy fontos azt látni, hogy az ifjúsági körök tagjai ehhez a korosztályhoz kell tartozniuk. Más szempontból közelítve a kérdést, olyan fiatalokat tekintünk ifjúsághoz tartozóknak, akik középiskolai vagy egyetemi képzésben vesznek részt. Ez azért fontos véleményem szerint, mert néha előfordul, hogy az ifjúsági korosztályból kinőtt fiatalok továbbra is az ifjúságba kényszerülnek járni, ami nem feltétlenül csak jó hatással jár. A 14 és 25 év közöttiek között is jelentős különbség adódik érettségben, fejlettségben, ami egy ponton túl már mindkét “korosztály” számára zavaró lehet. Egészen más kérdésekkel, problémákkal küzdenek mondjuk a korai középiskolások és az egyetemisták. Sok esetben talán “elbeszélnek egymás feje mellett”, nem beszélve azokról az “örökifjú” 28-30 vagy még idősebb “ifistákról”, akik sok éve dolgoznak és egészen más élethelyzetükből adódó kérdésekkel kell szembesülniük. Különösen nehéz azoknak, akik az iskolák elvégzése után, 25 éve túl még egyedülállóak, mert bár igénylik a kiscsoportos keresztény alkalmakat (szerintem egyébként mindenki, akár tudatában van ennek, akár nem), de az ifin kívül sokszor nincs más lehetőség e szükségletük kielégítésére. Tudom, hogy minden évben előkerül ez a probléma, és nem könnyű ennek megoldása. Korábbi években történtek próbálkozások erre, táborokat, találkozókat szerveztek, de emellett úgy gondolom, hogy szükség lenne kiscsoportok beindítására. Olyan házi-, otthoni- vagy sejtcsoportok létrehozására, ahova a megfelelő életkort, élethelyzetet elért (ifiből kinőtt) fiatal felnőttek becsatlakozhatnak. Ahol akár az ifjúsági órához hasonló formában összejöhetnek, beszélgethetnek. Ezek a csoportok természetesen nem csak fiatal felnőttek számára lennének, lehetőség lenne a gyülekezet más tagjai számára is a becsatlakozásra. Meglévő ilyen csoportok esetén a “kiöregedett” fiatalokat ösztönözni lehetne, kellene arra, hogy lépjenek át ezekbe a közösségekbe. Olyan csoportokra gondolok, amelyek nem “kis Istentisztelet” módján működnek, hanem amelyek során lehetőség van egyes témák vagy éppen az Istentiszteleten hallottak megvitatására, a gyakorlati életben való alkalmazás keresésére, szabad beszélgetésre, közös imádságra. Úgy hiszem, hogy erre nem csak a fiataloknak van szükségük, de bennük meg van még a vágy az ifjúsági életet követően.

 

A korábbi gondolatokat összefoglalva, azt hiszem, hogy van sok minden, amiért hálát adhatunk, aminek örülhetünk, de van sok kérdés, kihívás, feladat, fejlődési lehetőség is előttünk, amikben szükségünk van a közös gondolkodásra, közös imádságokra, bölcsességre.

 

  

 

AZ ELMÚLT ÉV

      

A bizottság elmúlt évi munkáját is a feladatpontok köré csoportosítva szeretném ismertetni, (az elmúlt 3 éves hagyományt követve).

 

 

1. A körzetekben folyó ifjúsági munka figyelemmel kísérése és segítése, a vezetők képzése

 

A bevezetőben említettem, hogy talán ezen a területen vagyunk leginkább elmaradva. Pár éve egy kis kérdőívet töltöttek ki az ifjúságok vezetői, amiben egy kicsit feltérképeztük azt, hogy mi és hogyan zajlik az adott ifjúságban. Ennek megismétlése idén is elmaradt, de a munkatársképzőn beszélgettünk arról, hogy mi zajlik az ifjúságokban helyi, körzeti szinten, és utána imádkoztunk is az ifjúságokért.

Az ifjúsági munkában résztvevő fiatalok számára tavaly ősszel is megszerveztük az ifjúsági munkatársképzőnket. Ezen az egy évvel korábbi alkalomhoz képest többen, úgy 15-20-an vettek részt. Az első este közösen imádkoztunk és az ifjúsági körök mutatkoztak be, majd a második nap előadást hallgattunk meg a kiscsoport vezetés témában. Tóth Vera tapasztalt csoportvezető gyakorlati feladatokkal megtűzdelt előadása érdekesnek és elgondolkodtatónak bizonyult. Célszerűnek látnánk jövőre ismét elhívni Verát, hogy a felvetődött kérdéseken tovább gondolkodjunk.

A Dünamisz ifjúsági munkás képzésére idén nem sikerült fiatalt küldeni. Szeretnénk, ha jövőre többen részt tudnának venni ezen a képzésen, mert a korábbi “tanulók” szerint érdemes. (A Dünamisz egyébként tavaly felajánlotta számunkra, hogy ifjúsági munkánkat támogatandó, fél áron delegálhatunk 2 metodista fiatalt a képzésre.)

 

 1. Az ifjúsági körök közötti információáramlás segítése

 2.  

  Az elmúlt évben is leginkább a MIX levelezési listát és a MIX honlapot használtuk az információk továbbítására, a bizottsági tagok közvetítésén kívül. A tavaszi ifjúsági tábor szervezése során derült ki, hogy ez a rendszer nem megfelelő, mert kevesen olvassák a MIX-es emailjeiket, és a honlapot sem olyan sokan keresik föl, mint ahogy azt gondoltuk. A korábbi években létrehoztunk egy email-es listát az ifjúságok vezetői számára, amin keresztül az információk közvetlen hozzájuk juthatnak el, de ez nem nagyon működött, talán a mi hibánknak köszönhetően. Talán ez egy hatékony útja lehet az ifjúsági körök közötti információáramlás biztosításának a jövőben. Emellett kiemelendő a MIX újság, amely széles olvasói kört tud felmutatni, így az abban közölt hírek sok emberhez eljutnak.

    

     

 3. A fiatalok számára programok, táborok, találkozók szervezése, elősegítése

 4.  

  Tiszaligeti nyári ifjúsági tábor – résztvevők száma kb. 70 fő, a tábor témája az öröm kérdése volt (hamis örömök/igazi örömök). Az főelőadó Sztupkai Mihály, emellett volt előadás a drogokról, illetve keresztény könnyűzenei koncert (Gável testvérek) és filmklub. A dicsőítést minden nap más ifjúság vezette, ezzel is színesítve a programot.

   

  Tiszaligeti családi tábor – kb. 50 fiatal vett részt ezen, és akik ott voltak, azt hiszem, hogy jól érezték magukat.

   

  Ifjúsági munkatársképző hétvége – visszautalva a korábbi pontra, kb. 15-20-an voltunk, a téma a kiscsoport vezetés volt.

   

  MIX nap – novemberben 20-25 fiatal gyűlt össze, hogy értékelje az elmúlt év történéseit, és terveket határozzon meg a következő évben, mindezt 4 szekcióban. Khaled Abdo László vezető szerepe kiemelendő a MIX munkájával kapcsolatban.

   

  Tavaszi metodista ifjúsági hétvége – március közepén, közel 60 fő részvételével rendeztük meg. Előadónk Szeverényi János evangélikus lelkész az imádságról tartott nagy hatású, szemléletformáló előadásokat. Emellett MIX koncert, kreatív foglalkozások jellemezték a hétvégét, három metodista lelkész jelenlétével.

   

   

  Nem az ifjúsági bizottság által szervezett, de ifjúsággal kapcsolatos programok:

   

  Nyári Púposi hitmélyítő konferencia – Gyurkó József rendezésében, Hecker Frigyes bácsi prédikált. 40 fő volt a táborban.

   

  Ifjúsági missziós “bevetés” – a Púposi tábort követő, és annak résztvevői által (26 fő) lebonyolított missziós alkalom Györkönyben. (Gyurkó József vezetésével.)

   

  MIX művészeti hétvége Budakeszin – 30 fiatal vett részt ezen az alkalmon. A fiatalok az igei alkalmak mellett 3 művészeti ágban tevékenykedhettek (könnyű- és komolyzene, szobrászat, irodalom) és hozhattak létre alkotásokat.

   

  Téli ifjúsági konferencia – kb. 40 fiatal gyűlt össze Szegeden egy téli csendesnapra és egy ezt követő közös szilveszterezésre. Az igei előadó Szuhánszki Gábor volt. (Sztupkai Gergő szervezésében)

   

   

 5. Feladatcsoport - nemzetközi konferencián való részvétel segítése

 

Az elmúlt évben ismét kijuthatott nemzetközi találkozóra magyar fiatal, aminek nagyon örülünk. Csernák Dávid egy hetet töltött el Németországban, ahol egy metodista kápolna felújításában segédkezett más európai metodista fiatalokkal egyetemben.

 

  

Terveink és ajánlásaink a következő bizottság számára

 

 1. Feladatcsoport

 2.  

  Nagy kérdés számunkra, hogy milyen módon tudnánk a helyi ifjúságokat segíteni. Kérdés, hogy milyen segítségre lenne egyáltalán szükségük. Ezzel kapcsolatban sok mindent végig kellene gondolni, hogy a bizottságnak milyen lehetőségei, feladatai vannak a helyi ifjúságok életének segítésében, fejlesztésében. Talán célszerű lenne ismét egy kis felmérést végezni a körök között, ebből kaphat a bizottság egy jobb képet az ifjúságok aktuális problémáiról, kérdéseiről.

   

 3. Feladatcsoport

 4.  

  A hatékony információáramlást meg kell oldani a bizottság és az ifjúságok között. Az új bizottságban nem minden ifjúság képviselője ül majd, de az email és mobiltelefon korában biztosan található olyan megoldás, amelynek segítségével gyorsan és könnyen alakítható ki kétirányú kommunikáció a felek között, talán a korábban létrehozott vezetői email-lista segítségével is.

    

 5. Feladatcsoport

 6.  

  A nyári ifjúsági tábort hosszú évek óta először, a családi tábortól függetlenül tartjuk meg Hetesen. Ennek oka a családi tábor nagyon korai időpontja. Ettől függetlenül lesz ifjúsági program a családos tábor alatt, bár attól félünk, hogy sok fiatal nem fog tudni részt venni a tiszaligeti táboron a felvételik és a vizsgaidőszak miatt. Az ifjúsági táborban szeretnénk a falu fiataljait is megszólítani, erre a falu vezetése is kért bennünket, sport és zenei programokra hívjuk majd a hetesi fiatalokat. A táborhoz pályázatot adtunk be a minisztériumba, a sikeres pályázat esetén a résztvevők táborozási költségeit tudnánk támogatni.

   

  Az ősszel munkatársképzőt szeretnénk, illetve jó lenne, ha a Dünamisz képzésére többen is eljutnának közülünk.

   

  A következő bizottság számára javasoljuk, hogy az ifjúsági táborok rendezése során vegye figyelembe azok közösségteremtő, hitet alakító, formáló lehetőségeit, amelyek a körzetek életét is nagyban megsegíthetik.

    

 7. Feladatcsoport

 

A labdarugó világbajnoksággal egy időben metodista ifjúsági foci és sporttábor lesz Lipcsében, amelyre ketten készülnek menni közülünk.

 

Vannak álmaink, amelyek megvalósítása nehézségekbe ütközött. Olyan jó lenne, ha a munkatársképző rendszerünket jobban meg tudnánk szervezni, gondolok itt több, vagy hosszabb munkatársképző alkalmakra. Jó lenne a táborokban szolgáló és a helyi ifjúságokban is aktív csoportvezetőket komolyabban képezni, úgy gondolom, hogy erre a helyi ifjúságoknak is nagy szükségük lenne. Jó lenne a helyi ifjúságok számára valamilyen segédanyagot összeállítani, amely az ifjúsági munka több területén tudna eligazítással, ötletekkel, tanácsokkal szolgálni.

Az új ifjúsági bizottság hivatalos létszáma jelentősen lecsökken, de sokan vannak, akik hajlandónak bizonyultak arra, hogy komolyan részt vállaljanak az országos ifjúsági munkában. Jó lenne ezeket az embereket ebben bátorítani, hogy az új bizottságnak segítői, annak munkájának résztvevői, alakítói lehessenek.

      

   

Befejezésül

 

Még egyszer köszönjük az eddigi segítséget mindenkinek. Kérem, hogy továbbra is támogassák, imádságban hordozzák az ifjúság ügyét helyi és országos szinten. Legvégül hadd köszönjem meg Istenünknek kegyelmét, erejét, aminek segítségével elvégezhettük azt, amit az elmúlt egy évben és az utóbbi négy évben sikerült. Legyen neki hála mindezért.

  

Köszönjük, hogy elolvasta jelentésünket!

  

Az ifjúsági bizottság nevében

Schauermann Péter