Ifjúsági Bizottság 2007

         

Schauermann Péter
Ifjúsági Bizottsági jelentés a 2006/2007-es konferenciai évről  

            

Letöltés     

      

Bevezetés

  

Most, hogy egy év elteltével beszámolót kell írnom az elmúlt konferencia óta az országos ifjúsági munka terén történtekről, egyszerre van könnyű és nehéz dolgom. Ha visszatekintünk az elmúlt évre sok mindenért vagyunk hálásak a bizottságban. Felállt egy új csapat, sikerült bevonni segítőnek lelkes embereket az ifjúsági bizottsági tagok mellé, több jó táborunk volt az elmúlt évben. Hálásak vagyunk a munkatársképzőn zajlott jó beszélgetésért, és hogy a Dünamisz képzésen többen is részt vehettünk.

  

Több minden jó történhetett az elmúlt egy évben - Istennek hála - de sok területen olyan keveset vagy semmit nem sikerült előrelépni. Nagyjából ugyanazokat a kérdésekkel, teendőkkel foglalkoztunk az elmúlt 12 hónapban is, amikkel a korábbi években, és szinte ugyanazokra a feladatokra nem jutott idő, energia, amire a korábbi években sem.

Sikerült megszerveznünk táborokat, amelyek végén örömmel számoltak be a fiatalok arról, hogy jól érezték magukat, Isten szólt hozzájuk, hogy jó volt együtt lenniük. Hálásak vagyunk ezekért az alkalmakért, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nagyon fontosak a fiatalok életben. Maradandó élmények és az Istennel való találkozás alkalmai.

Az új bizottság öt tagja mellé több embert felkértünk, hogy segítsék munkánkat, és a jövőben is szeretnénk tudatosan bevonni minél több fiatalt az egyes feladatok szervezésébe, lebonyolításába. Szeretnénk, ha ezek a fiatalok az országos munkában szerzett tapasztalataikat a helyi ifjúságukban is hasznosítanák, a táborok lebonyolítása során kedvet kapva otthon is nagyobb lelkesedéssel segítenék az ifjúságok vezetőit, a csoportok épülése céljából.

Örülünk, hogy több olyan ötlet is fölmerült az ősz folyamán, amelyek érdekesek és megvalósításra méltóak. Az egyik ilyen elgondolás, hogy szeretnénk elkezdeni meglátogatni az ifjúságokat azzal a céllal, hogy a bizottság ne egy távoli grémiumnak tűnjön az ifjúságok és a fiatalok számára. Ehelyett emberek olyan kis körét lássák meg benne, amely értük próbál dolgozni, nekik segíteni, akihez ötletekkel, kérdésekkel, kritikákkal lehet fordulni. Emberek, akik együtt szeretnének munkálkodni a helyi ifjúságok vezetőivel és tagjaival, céljaik megvalósulásáért. Felvetődött az az ötlet is, hogy egy listát állítsunk össze, amelyen szolgálók (előadók, zenészek) nevei szerepelnének, és az ifjúságok meghívhatnák ezeket az embereket missziós alkalmaikra.

  

Sok örömünk volt az elmúlt év során, azonban hiányérzet is van bennünk, egyrészt, hogy megtettünk-e mindent, amit lehetett, ami tőlünk tellett? Emellett nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy több körzetben nincs rendszeres ifjúsági óra, vagy egy olyan ifjúsági csoport, amelynek tagjai hetente legalább egyszer találkoznának, találkozni akarnának? Nem tudjuk, mi az oka, hogy a nyári táboron részt vesz nagyjából 100 fiatal, de a helyi ifjúsági körökbe csak e csoport fele jár el? Hol vannak ezek a hiányzó fiatalok? Mire vágynak, és meg tudjuk-e adni azt számukra országos és helyi szinten? Ezek közül a fiatalok közül sokan kapcsolatban állnak egyházunkkal valamilyen módon, de mi van azokkal a fiatalokkal, akik gyülekezetünk környezetében élnek, netán a metodista fiatalok barátai, osztálytársai, de nem jutnak el közénk? Vajon, ha eljönnének közénk, ifjúságainkba, hogy érzenék magukat? Nyitott, fiatalos, érdekes, modern ifjúsági csoporttal találkoznának, amely meg tudja őket szólítani, képes az ő és a mai kor nyelvén beszélni? Olyan ifjúságok fogadják a látogatókat, amelyek képesek bemutatni igazi közösségi életet és mindeközben Istent, az Istennel való kapcsolatot hitelesen élik meg? Miért van az, hogy ifjúsági köreink mintha őrlángon égnének, mintha vegetálnak - tisztelet a kivételnek - mintha nem lenne fejlődés, előrelépés?

  

Sok a kérdés, ami önmagában talán nem is baj. Kevés a válasz, ami talán még mindig nem baj. Azonban nem az-e az igazi probléma, hogy kevés a próbálkozás, hogy a kérdésekre választ, megoldást találjunk?! E felelősség alól a bizottság sem vonhatja ki magát, (nem is akarja). Igaz, hogy ezeket a problémákat nehezen tudjuk átlátni, a valódi okokat felfedezni, ezekre megoldást találni, azonban talán sok mindent tisztábban látnánk, ha ezen gondolkodnánk. Például, hogy mennyire vonzóak ifjúságaink, mennyire képesek nyitottak lenni, befogadni kívülről érkező fiatalokat akár saját lelkiségük változását is elfogadva?

   

Ha őszinte vagyok, azt kell, hogy mondjam: nem sikerült jobban megértenünk az ifjúsági körök jelenlegi helyzetét a bizottságban az elmúlt egy évben (sem). Nem látjuk, hogyan tudnánk segíteni nekik az előrelépésben.

  

Ezek azok a gondolatok, amelyekkel foglalkoztunk, gondolkodunk, küszködünk. Folytatás képen, nézzük meg az elmúlt év programjait:

 

Az elmúlt év

A bizottság elmúlt évi munkáját (is) a meghatározott feladatpontok köré csoportosítva szeretném ismertetni, (az elmúlt 4 éves hagyományt követve).

  

1. A körzetekben folyó ifjúsági munka figyelemmel kísérése és segítése, a vezetők képzése

A bevezetőben említettem, hogy talán ezen a területen vagyunk leginkább elmaradva. A munkatársképzőn beszélgettünk arról, hogy mi zajlik az ifjúságokban helyi, körzeti szinten, imádkoztunk az ifjúsági órákért és az ifjúságokért. A tavaszi táborban is előkerült a helyi ifjúságok kérdése, és itt is inkább kérdések hangzottak el, kevésbé válaszok. Aztán volt egy közös imaalkalom, ami sokunk számára emlékezetes marad, de "csak" ennyi történt eddig.

 

Az ifjúsági munkatársképzőt ősszel ismét megszerveztük, nagyjából 15-18 fiatal jött el, Fekete Zoltán vezetésével beszélgettünk az ifjúsági órákról, "ifiórás" beszélgetésekről, ennek vezetésről. Jó alkalom volt, bár kevesen voltunk együtt a körzetekből.

  

A Dünamisz ifjúsági munkás képzésére idén két embernek is sikerült eljutnia, ennek nagyon örülünk, egyik fiatal a lelkigondozói képzésen, a másik fiatal az ifjúsági munkás képzésen vett részt. Nagyon jó alkalmak ezek arra, hogy fiataljaink tanuljanak, tapasztalt előadóktól halhassanak ötleteket, ismereteket, és hogy társegyházak ifjúsági területén dolgozó testvéreivel találkozhassanak. Számunkra pedig kivételes alkalmak, hogy ifjúsági vezetőket képezzünk, akik beállhatnak a helyi és országos szolgálatba. Szeretnénk, ha a jövőben is többen részt vennének ezeken az oktatásokon.

  

A Dünamisz alapítvány 2006 őszén egy ifjúsági munkatársképző konferenciát rendezett Budapesten "Gyújtópont" néven. Ez egy hétvégét felölelő rendezvény, ahol 3-an jelentünk meg egyházunk részéről, és előadásokat hallhattunk vezetésről, evangélizációs módokról, misszióról. Örülök, hogy ott lehettünk, de sajnálom, hogy csak néhányan jutottunk el erre a színvonalas programra, mert nagyon gyakorlatias előadásokat hallgathattunk, sok ötletet kaptunk.

 

 1. Az ifjúsági körök közötti információáramlás segítése

 2.  

  A MIX e-mail lista, a MIX honlap és a MIX újság mellett újra elindítottuk az ifi vezetői e-mail listát, amelynek segítségével a lelkészek mellett ifjúsági vezetőket is elérünk. Igyekszünk a listát folyamatosan frissíteni, hogy az érintett személyek címei megjelenjenek ezen, és hogy eljussanak az ifjúsággal kapcsolatos hírek a vezetőkhöz.

    

 3. A fiatalok számára programok, táborok, találkozók szervezése, elősegítése

 4.  

  Tiszaligeti családi tábor - kb. 50 fiatal volt jelen ezen a táboron, délelőttönként külön, az ifjúságnak szóló programokon vehették részt a fiatalok

   

  Hetesi nyári ifjúsági tábor - résztvevők száma kb. 94 fő volt. Nagyon örülünk a Hetesi tábornak, többek között, mert hosszú idő óta először volt külön, nyári ifjúsági tábor. A hetesi gyülekezet nagy szeretettel fogadott bennünket, és sokszor, talán erején felül szolgálta ki a népes csapatot süteményekkel és szállásadással. A tábor nagy élményt jelentett a fiatalok számára, az előadások, beszélgetések, programok és a balatoni kirándulás nagy sikert arattak, és a kisebb terület következtében kevésbé voltunk szétszórva a helyszínen. A tábor témája a "Szeretet három formája" volt, az előadók Gyurkó József, Kurdi Zoltán és Szuhánszky István. Jó volt együtt lenni a vendéglátó gyülekezettel, és emellett a kedvezőbb ár is közrejátszhatott abban, hogy a fiatalok nagy számban vettek részt a táborban. Még egyszer köszönjük a gyülekezet támogatását, a vendégszeretet. (Ha lehetőség adódik rá, máskor is szeretnénk valamelyik gyülekezet mellett, közelében hasonló programot szervezni.)

   

  A fiatalok számára emlékezetes volt a Hetesi nyári tábor, valamint gyerekmunkásoktól is azt hallottam, hogy igénylik a külön gyerek táborokat, ezért azt javasoljuk, hogy a családi tábort minden második évben rendezze meg egyházunk, a "közbülső években" pedig különböző kisebb táborok legyen (pl. gyerek tábor, tini tábor…).

   

  Ifjúsági munkatársképző hétvége - nagyjából 15-18 fiatal vett részt a rendezvények, a téma az ifjúsági órák szervezése, vezetése, lebonyolítása volt.

   

  MIX nap - októberben gyűltek össze a fiatalok és áttekintették az elmúlt év MIX-hez kapcsolódó történéseit. A résztvevők a honlap folyamatos frissítését tűzték ki célul, a zenekar némi tagcsere után továbbra is próbál és készül koncertjeire, az újság folyamatosan megjelenik kéthavonta. Új pólót is készítettek a MIX munkatársai, a korábbi póló mellett egy Wesleyt ábrázoló póló is elkészült a tavaszi ifjúsági táborra.

   

  Tavaszi metodista ifjúsági hétvége (2007)- március közepén tartottuk a tábort Piliscsabán, 55 fő részvételével. Előadónk Kovács Géza és Hecker Frigyes voltak, akik a tanítványság témakörét járták körül. A szombat este az Imperfektum nevű, katolikus fiatalokból álló zenekar adott emlékezetes koncertet. Nagyon jó vízhangja volt a tábornak a résztvevők körében.

    

  Nem az ifjúsági bizottság által szervezett, de ifjúsággal kapcsolatos programok:

   

  Nyári hitmélyítő konferencia Nagymányokon - Gyurkó József rendezésében, Hecker Frigyes bácsi prédikált. 40 fő volt a táborban.

   

  Ifjúsági missziós "bevetés" - a hitmélyítő tábort követő, és annak résztvevői (30 fő) által lebonyolított missziós alkalom Hidason. (Gyurkó József vezetésével.) A résztvevők számára nagy lelki élményt jelentett a missziós megmozdulás, a falu házaiba bekopogva, imádkozva, énekelve hívogatták a fiatalok a község lakosait az esti evangélizációkra.

    

 5. Feladatcsoport - nemzetközi konferencián való részvétel segítése

Az elmúlt nyáron két metodista rendezvényre is kijuthattak fiataljaink. Két fiatal a Németországban megrendezett metodista foci/sportbajnokságra utazhatott ki a foci VB ideje alatt, míg szegedi fiatalok kis csoportja a Csehországban megrendezett metodista ifjúsági találkozón vettek részt.

  

Terveink és ajánlásaink a következő évre

 1. Feladatcsoport

 2.  

  Nagy kérdés számunkra, hogy milyen módon tudnánk a helyi ifjúságokat segíteni. Kérdés, hogy milyen segítségre lenne egyáltalán szükségük. Ezzel kapcsolatban sok mindent végig kellene gondolni, hogy a bizottságnak milyen lehetőségei, feladatai vannak a helyi ifjúságok életének segítésében, fejlesztésében - hangzanak a tavaly megfogalmazott mondataink, és még mindig időszerűek a kijelentések. Terveink között szerepel az ifjúságok felkeresése, a kapcsolatépítés velük és a missziós csoport/lista létrehozása.

    

 3. Feladatcsoport

 4.  

  Az új bizottságban nem minden ifjúság képviselője ül most, reméljük, hogy a most alkalmazott kommunikációs megoldások lehetővé teszik, hogy minden ifjúsághoz, lelkészhez és ifjúsági vezetőhöz eljussanak időben a kívánt információk, hírek.

   

 5. Feladatcsoport

 6.  

  A családos tábor alatt ifjúsági programot szeretnénk szervezni, és a nyári ifjúsági tábor idén ismét Tiszaligeten lesz, a családos tábort követően. Szeretnénk, ha ez a rendezvény ismét sikeres lehetne, a fiatalok közelebb kerülhetnének Istenhez, és mindez a helyi ifjúságok életére is jótékony hatást gyakorolna.

   

  Az ősszel munkatársképzőt tervezünk, és szeretnénk, tavasszal pedig hétvégi csendesnapra várjuk a fiatalokat. Emellett szeretnénk, ha a Dünamisz képzésére idén is többen eljutnának közülünk.

   

 7. Feladatcsoport

A 2007-es évben két nemzetközi metodista ifjúsági rendezvény, CINA projekt is lesz püspöki kerületünkben, és arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy vegyen részt ezeken az alkalmakon. Az egyik találkozó Pozsonyban a metodista fesztiválhoz kapcsolódóan, a másik Lettországban. (A CINA projekt lényege, hogy a püspöki kerület különböző országaiból érkező fiatalok egy hetet együtt töltenek abból a célból, hogy együtt legyenek, és mindeközben segítséget nyújtsanak egy gyülekezetnek vagy rendezvény során - pl. felújítás, építés, szervezés.)

 

Befejezésül

 

Idén is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik munkájukkal, imádságukkal, ötleteikkel, adományaikkal támogatták az országos és helyi ifjúsági munkát. Köszönjük egyházunk anyagi áldozatát, támogatásait, a pályázatokon megítélt segítséget, a gyülekezetek támogatásait. Kérem, hogy továbbra is támogassák, imádságban hordozzák az ifjúság ügyét helyi és országos szinten. Legvégül hadd köszönjük meg Istenünknek kegyelmét, erejét, aminek segítségével elvégezhettük azt, amit az elmúlt egy évben sikerült. Legyen neki hála mindezért, és Ő adjon bölcsességet, erőt, szeretet, akaratot és kedvet a következő év feladataihoz.

 

Köszönjük, hogy elolvasta jelentésünket!

 

Az ifjúsági bizottság nevében

Schauermann Péter