Ifjúsági Bizottság 2008

         

Schauermann Péter
Ifjúsági Bizottsági jelentés a 2007/2008-as konferenciai évről  

            

Letöltés     

      

Számvetés ismét a konferenciai beszámoló, mert eltelt egy év, és szembe kell nézni, hogy mit terveztünk erre az évre és mit sikerült mindebből elérni.

 

Visszatekintés

A tervekhez képest nincs nagy szégyenkezni valónk, hiszen a kitűzött programokat sikerült megszervezni, a bizottság is többször (3-szor) ülésezett, több kérdést sikerült e-mailen keresztül megbeszélni, döntést hozni. A bizottság tagjai aktívan és konstruktívan álltak hozzá a felmerülő kérdésekhez.

Ezeknek az eseményeknek örülünk, hálásak vagyunk hogy ezek megvalósulhattak. Azonban mégis úgy érezzük, hogy a metodista ifjúsági munka (a legtöbb helyen) nem fejlődik. Tavaly arról írtunk, mintha őrlángon égne az ifjúsági munka egyházunkban, ez a tendencia pedig nem javult az elmúlt év során. A felelősség persze a bizottságé is. A táborok résztvevőinek létszáma folyamatosan és érezhetően csökken, sok körzetben nincs ifjúsági csoport. Mindez azért is „veszélyes”, mert az ifjúsági munka a körzetekben kell, hogy működjön, a helyi ifikben. Egy más kérdés, hogy az ifjúsági bizottság ehhez megadott-e minden szükséges feltételt, támogatást? Örülünk, hogy vannak viszont jól működő ifjúságok is (Dombóvár, Budakeszi, Pest és Óbuda elnézést, ha kihagytunk valakit a felsorolásból.) Hálás vagyok annak, hogy a sok elfoglaltsággal rendelkező bizottsági tagok ennyi időt és energiát tudtak rászánni a munkára, hogy ennyi minden megvalósulhatott, de mindeközben látjuk a helyzet már-már drámai jellegét. Nincs fejlődés, nincs növekedés a legtöbb helyen, és az országos munkában. Ennek okát, fő magyarázatát pedig nem látjuk. A tavaly feltett kérdések idén is aktuálisak. Bizonyos okokat össze tudunk szedni, de a valódi magyarázatot nem látjuk. Amennyiben ebben segíteni tud a konferencia, köszönettel vesszük.

Terveink a következő évre:

Azt gondoljuk, hogy első körben a fent megfogalmazott kérdéseken kell nagyon komolyan elgondolkodnunk, Istenünk vezetését kérve. Többet imádkozva azért, hogy ne mi legyünk a fejlődés akadályai, és megtehessük mindazt, amit tőlünk vár el Isten. Ez nagyon kegyesen és általánosan hangzik első hallásra, de így gondoljuk. Kérdés, hogy hogyan válhatnak csoportjaink olyan közösségekké, amelyek nem csak a gyülekezeti fiatalokat tudják megtartani, hanem alternatívát jelentenek a nem gyülekezeti fiataloknak is. Át kell gondolni az országos táborainkat, rendezvényeinket, hogy a jövőben hogyan menjenek tovább, milyen módon kerüljenek megrendezésre.

  

Konkrét feladatok:

   

Zárásképpen köszönjük a támogatásokat, imádságokat, anyagi támogatásokat, segítségeket, tanácsokat, megbocsátást, türelmet. Mindazt, amit a lelkészek, gyülekezetei tagok a helyi és az országos ifjúsági munka és a munkások irányában tanúsítottak. Elnézést kérünk, amikor nem sikerült minden esetben az elvárt módon beszélni, cselekedni, dolgozni. Kérjük továbbiakban is az imádságokat a munkára és a szolgálókra, valamint a jelentés elfogadását.

  

Köszönettel:  

az ifjúsági bizottság nevében

Schauermann Péter