Ifjúsági Bizottság 2009

         

Ifjúsági Bizottsági jelentése 2009. április 

            

Letöltés     

      

1. Információk a bizottság működésével kapcsolatban

 

Az ifjúsági bizottság az elmúlt évben 4 alkalommal ült össze megbeszélésre. A munkatársi kör stabilnak mondható. Kern Mária, aki segítette a bizottság munkáját, ezt nem tudja ellátni a jövőben, valamint Drahos Zoltán is kisebb részt vállal bizottság munkájából, munkahelyi elfoglaltságai miatt. Köszönjük eddigi munkájukat.

 

A bizottság az elmúlt évben megszervezte a célként betervezett táborokat: a nyári családos tábor alatt volt ifjúsági program, majd következett a nyári ifjúsági tábor Tiszaligeten (20-25 fiatal nagyon bensőséges közösségével). Ősszel a tinimunkával kapcsolatban szerveztünk munkatársképzőt a gyerek munka bizottsággal együtt. A tiniket eléggé elhanyagoljuk egyházunkban, noha a tapasztalatok alapján ez az a korosztály, amelyik jelenleg talán leginkább nyitott a lelki döntésekre. Nagyon hasznos, elgondolkodtató volt a képzés, jó volt együtt lenni a gyerekmunkásokkal. Decemberben téli táborban vehettek részt a fiatalok, közel 60-an voltunk a Kiscelli utcai egyházközpontban, és többen ott maradtak a közös szilveszterezésre is. A március 15-i hétvégén a nyíregyházi gyülekezetben rendeztük meg a tavaszi ifjúsági tábort, amelyen közel 50-en voltunk együtt. Köszönjük a nyíregyházi gyülekezet és Hecker Márton szolgálatát. Az EMYC (Európai Metodista Ifjúsági Tanács) szervezésében nyáron megrendezésre került metodista futball bajnokságon fiataljainkból álló csapat vett részt és ötödik helyezést ért el.

 

Nem az ifjúsági bizottság rendezésében megvalósuló ifjúsági munka, programok: idén is volt hitmélyítő tábor Kismányokon, majd evangélizációs tábor Hidason. A MIX (Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége) az elmúlt évben is folyamatosan megjelentette újságát, elkészült egy újabb MIX póló, novemberben pedig az ifjúsági közösségek ünnepsége zajlott, amely egy egész napos csendesnap volt Budapesten. A MIX zenekar az elmúlt évben szünetel, de ősztől újra indul. A metodista cserkészcsapat az elmúlt évben is aktívan működött, a nyáron Erdélyben táboroztak, tavasszal és ősszel portyákat tartottak.

 

 2. Célkitűzés

 

A korábbi években kitűzött célok mentén dolgozott az ifjúsági bizottság az elmúlt évben is, amelynek pontjai:

- helyi ifjúságok működésének támogatása, evangélium hirdetése és ennek segítése

- a fiatalok közötti találkozási lehetőség, kapcsolatépítés támogatása és az információáramlás segítése,

- táborok, találkozók szervezése és nemzetközi táborokon való részvétel támogatása.

 

A korábbi célokat szeretnénk megtartani, de az evangélizációs jelleget, az evangélium hirdetését kiemelten, a továbbiakban (is) mint legfontosabb célnak tartani. A fiatalok számára egyre több program, színvonalas találkozó, tábor érhető el hazánkban. A szabadidős tevékenységek terén nem tudunk ilyen gazdag kínálattal szolgálni, mindezzel nem tudunk versenyezni a mi táborainkban. Ezzel szemben viszont erősségünk Jézus Krisztus evangéliuma és Isten szeretete, ami olyan pluszt jelent, amit fel tudunk kínálni. Ezt szeretnénk megélni, megjeleníteni és megmutatni a fiataloknak, és őket Krisztus melletti döntésre hívni, (továbbra is) Őt helyezve munkánk és táboraink középpontjába. Mindezt úgy szeretnénk bemutatni, hogy ehhez felhasználjuk a mai kor lehetőségeit, technikáit, hogy a fiatalok nyelvén fogalmazzuk meg a bibliai üzeneteket.

Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, szeretnénk táboraink lelkiségét növelni, és ehhez a lelkészi jelenlétet, lelki vezetést megerősíteni. Ezért szeretnénk bevezetni a táborokban a spirituális feladatkört, amelyet a következő bekezdésben fejtünk ki.

3. Javaslatok

 

Spirituális

Az ifjúsági munka és az ifjúsági táborok lelki tartalmának és evangélizációs jellegének erősítése végett szeretnénk bevezetni a spirituális funkciót, feladatkört. A spirituális feladatát valamelyik lelkész látná el oly módon, hogy őt az ifjúsági táborok előtt az ifjúsági bizottság fölkéri az adott táborra. A spirituális nem operatív irányító, nem feladata a tábor megszervezése, működtetése, sem a szervező csapat irányítás vagy felügyelete, hanem ő a program lelki részének koordinálója-összehangolója.

 

A spirituális feladata az adott tábor evangélizációs jellegének megerősítése, bátorítása, illetve a lelkigondozói szolgálat vezetése, ellátása, mint „lelki, lelkiségi szakértő tanácsadó” jelenik meg a táborban. A tábor lelki vezetése mellett a spirituális a tábor szervezése során a lelki téma kidolgozásában, annak kialakításában is részt venne. Mindez konkrét feladatokra lebontva a következő lehetne:

·         az Ifi Bizottság által kért téma igei kidolgozása a bibliai tanítások viszonylatában,

·         téma javaslatokat is adhatna az ifjúsági táborok számára,

·         az Ifi Bizottság által felkért szolgálók közötti összhang biztosítása munkatársi megbeszélések (fölkészítés) vezetése,

·         felügyeli a lelki programokat,

·         a lelkigondozói beszélgetések fölkínálása, vezetése;

·         a tábor zárásaként a Krisztus melletti döntés lehetőségének fölkínálása.

 

Elképzelésünk szerint a spirituális és az ifjúsági bizottság együtt dolgoznak a táborban, aktív, természetes párbeszéd mellett, megvitatva egymás ötleteit és semelyikük sem lépne a tábor lelki részével kapcsolatban anélkül, hogy a másikkal ne egyeztetne.

 

Tini munka

A tini korosztály speciális igényeinek kielégítésére egy külön, a tinikkel foglalózó munkacsoport vagy bizottság felállítását javasoljuk. Ez a csoport összefogná a tinikkel kapcsolatos gyülekezeti munkát, a tinik igényeinek megfelelő anyagokat dolgozhatna ki, és táborokat is szervezhetne ennek a korosztálynak. Sztupkai Kristóf szívesen részt venne ennek a munkacsoportnak a szervezésében, munkájában.

 

 

4. Munkaterv

 

A fenti célok elérésén szeretnénk munkálkodni a 2009-2010-es évben is. A bizottság számára az alábbi munkatervet javasoljuk:

 

Köszönjük az elmúlt évben a fiatalokért és a bizottságért elmondott imákat, a gyülekezeti fiatalok, helyi ifjúságok segítését, az anyagi, pályázati támogatást, a cselekvő kezeket és minden segítséget. Kérjük a segítséget, támogatást a következő évben is, helyi gyülekezetek szintjén és országos szinten is. Köszönettel:

 

 

Az ifjúsági bizottság tagjai