Ifjúsági Bizottság 2010

         

Ifjúsági Bizottsági jelentése Évi konferencia 2010. május 12-15 

            

Letöltés     

Melléklet letöltése

      

1. Információk a bizottság működésével kapcsolatban


Az ifjúsági bizottság idén zárta az elmúlt 4 éves ciklusának utolsó évét. Az elmúlt 1 évben 3 alkalommal sikerült összeülnünk a bizottság tagjaival beszélgetni, egyeztetni, tervezni. A bizottság munkáját segítő csapat folyamatosan végezte a feladatokat, a megválasztott bizottsági tagok mellett önkéntes segítők is részt vettek a tervezésben, szervezésben. Szeretném megköszönni a bizottsági tagok elmúlt 4 éves munkáját, valamint azok fáradozásait is, akik 1-2-3 évre vállalták, hogy segítőként részt vesznek ebben a szolgálatban.

Az őszi munkatársképzőn kívül a bizottságnak sikerült megszerveznie minden, a korábbi évben kitűzött rendezvényt, tábort: a nyári családos tábor alatt volt ifjúsági program, majd a hetesi nyári ifjúsági táborban 50-en lehettünk együtt az egész országból. Ősszel a Pesti ifjúság szervezésében MIX vándor csendesnapra gyűltünk össze, szinte mindegyik ifjúságból érkeztek fiatalok. A téli tábort a Szolnoki körzetben szervezhettük meg, nagy lelki élmény volt mind a résztvevők (50-nél több fiatal) mind a gyülekezet számára. Többen ott maradtak Szolnokon, hogy közösen ünnepeljék meg a szilvesztert a gyülekezettel. Márciusban Szegeden vettünk részt a tavaszi ifjúsági táborban - a szegedi ifjúság és a helyi lelkész házaspár munkájának köszönhetően. 70 vehettek részt a három napos lelki programon. Köszönjük a gyülekezetek sok segítségét, vendéglátását a táborok szervezésében, lebonyolításában.

Az elmúlt évben is voltak olyan ifjúsági programok, amelyeket nem a bizottság szervezett: 2009-ben is volt hitmélyítő tábor Kismányokon Gyurkó József vezetésével, majd evangélizációs bevetés Kürtőspusztán. A MIX (Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetség) újság a 2009-es évben is megjelentet, novemberben pedig a MIX vándor csendesnapon vehettek részt a fiatalok. Egyházunk cserkészcsapata az elmúlt évben is aktív volt, július végén az Őrségben táboroztak, a téli szünetben pedig rövid cserkészportyát tartottak Budakeszin.


2. Célkitűzések


A bizottság számára meghatározott célok, értékek mentén igyekeztünk az elmúlt évben is a munkánkat szervezni, végezni. Az ifjúsági bizottság által kijelölt célok:
    - helyi ifjúságok működésének támogatása, evangélium hirdetése és ennek segítése
    - a fiatalok közötti találkozási lehetőség, kapcsolatépítés támogatása és az információáramlás segítése,
    - táborok, találkozók szervezése és nemzetközi táborokon való részvétel támogatása.

Az elmúlt évi jelentésben kiemeltük, hogy az evangélizációs jelleg erősítésére szeretnénk figyelni, a korábbi célok megtartása mellett, az evangélium hirdetését tartva a legfontosabb célnak. Hiszen nem tudunk a gazdag ifjúsági programokkal más módon versenyezni, mint a legfőbb értékünkre, Jézus Krisztus evangéliumára koncentrálva. Az elmúlt egy évben ezt próbáltuk meg szem előtt tartani, és Istennek hála, több olyan alkalomra is visszaemlékezhetünk, amelyek ezeket az értékeket be tudták mutatni a fiatalok számára. Úgy gondolom, hogy ezt a jövőben is prioritásként kell kezelni, a legfontosabb, hogy Jézusra mutató, mély és Isten központú legyen az ifjúsági szolgálatunk. Ez az, amit mi fel tudunk kínálni a fiatalok számára. Mindezt persze fiatalosan, a modern technika, lehetőségek kihasználásával kell tennünk. A táborokhoz létrehozott spirituális feladatkör jól vizsgázott, a lelkészeink közül kikerülő spirituálisok nagyban erősítették a táborok lelki töltetét, erejét. A jövőben is szeretnénk ezt a fajta lelkészi jelenlétet megjeleníteni a táborokban, figyelve arra, hogy a spirituálisnak felkért lelkészeknek ne kelljen a tábor szervezésével bajlódnia, és teljes figyelmükkel a tábor lelki vezetésére tudjanak koncentrálni.

A bizottság számára kitűzött célok közül sikerült biztosítani a fiatalok számára a találkozási lehetőségeket, a hely ifjúságok közötti információáramlást a táborokban. A helyi ifjúságok fejlődésének segítésében, támogatásában viszont nem sikerült változást elérni. Úgy érezzük, hogy ezen a területen nem tudtuk megadni mindazt, amire a köröknek talán szükségük lett volna támogatás, képzés, mentorálás formájában. Igaz ez az elmúlt évre, és az elmúlt 4 évre is.


3. Javaslatok


Az elmúlt 4 év tapasztalatai alapján azt javasoljuk a következő bizottság számára, hogy elsősorban ne színes programokkal akarja megnyerni a fiatalokat, hanem Jézus Krisztus evangéliumának folyamatos képviseletével, bemutatásával jelenjen meg a fiatalok között. Közvetítse a Bibliai igazságokat érthető, egyszerű és modern módon a fiatalok számára. Ebben lehet segítség a táborokhoz kapcsolódó spirituális funkció, amely az elmúlt évben elindult.

Egészséges, élő, fejlődő ifjúsági munka dinamikus helyi ifjúsági körökön alapul. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a helyi ifjúságok életét, működését, fejlődését ne csak nyomonkövesse a bizottság, hanem azokat segítse, támogassa, ösztönözze. Bár az elmúlt 4-8 évben ezen a téren nem tudtunk eredményeket elérni, fontos feladat ez a bizottság számára. Sokat imádkozva, másokkal konzultálva kellene az igényeket, lehetőségeket felmérni, és erre ötleteket, tervet kidolgozni az ifjúsági vezetők képzése, mentorálása területén.

Egyházunk ökumenikus, nyitott felekezet, amely szívesen látja és hívja az egyházon kívüli személyeket is. Bár ez a szemlélet érvényesül, mégsem tudjuk megszólítani az egyházon kívüli fiatalokat – és van, hogy az egyházon belülieket sem. Ezen a területen is fejlődni kellene, imádkozva, gondolkodva kidríteni, hogy ennek mi az akadálya, hogyan lehetne ifjúságunk (és táboraink) olyan közeggé, amely képes vonzani és befogadni a külső, akár egyházi háttérrel nem rendelkező fiatalokat is. Lehet, hogy ehhez sok formát, beidegződést, megszokást kell félretenni, feláldozni, önmagunkon túllépni, és bár ez nehéz, a cél fontosabb, mint a megszokás, kényelem.

Tini munka
A tini korosztály speciális igényekkel, szükségletekkel bíró csoport, amely sajátos hangnemet, megközelítést, módszereket vár. Egy új tini munka kiépítését tartjuk szükségesnek, olyan szemlélettel, amely képes megszólítani a mostani 10-12 és 18 év közötti generációt. A tini munka megszervezésére, koordinálására és vezetésére egy külön tini munkacsoport felállítását javasoljuk az ifjúsági bizottságon belül. Ez a csoport összefogná a tinikkel kapcsolatos gyülekezeti munkát, a tinik igényeinek megfelelő anyagokat dolgozhatna ki, és táborokat is szervezhetne ennek a korosztálynak.

4. Munkaterv
A bizottság céljainak, működési keretének kialakítása az új bizottságnak és vezetőjének feladata a következő 4 évre. Úgy gondoljuk, hogy a korábbi célkitűzések lefedik az ifjúsági munka fő területét, ezért a fő célok továbbvitelét javasoljuk, az új bizottságra bízva a hangsúlyok, kiemelt területek meghatározását. Ennek figyelembevételével az új bizottság számára az alábbi munkatervet javasoljuk:
    •     családi nyári tábor során ifjúsági programok szervezése
    •     nyári ifjúsági tábor (spirituális intézménnyel)
    •     őszi munkatársképző szervezése
    •     téli tábor szervezése
    •     tavaszi tábor szervezése

Szeretnénk ismét megköszönni az elmúlt egy évben (és a 4 évben) az ifjúsági munka, ifjúsági bizottság és helyi ifjúságok számára nyújtott minden anyagi, szellemi vagy egyéb segítséget, szolgálatokat, támogatást, imádságot. Kérjük a segítséget, támogatást, az imádkozó hátteret a következő évben is, helyi gyülekezetek szintjén és országos szinten is. Köszönettel:

Budapest, 2010. május 7.
 

                                                                                                                Az ifjúsági bizottság