Ifjúsági Bizottság 2011

         

Ifjúsági Bizottsági jelentése Évi konferencia 2011. április 13-16. 

            

Letöltés     

     

Tisztelt Püspök Úr,

Tisztelt Évi Konferencia,

Kedves Testvérek!

 

 

INFORMÁCIÓK

 

A tavalyi konferencia választotta meg a bizottság jelenlegi tagjait (Bozsó Ágnes, Gyurkó Donát, Müller Izabella, Szuhánszki Eszter, Vigh Bence). A nyári programokat még az előző bizottság vezette le, mi pedig az ősszel tartottuk első ülésünket.

Az öt állandó munkatárs mellé, egy-egy évre három segítőt hívtunk meg (Császár Judit, Dobozy Péter, Sztupkai Gergő), hogy szélesebb rálátásban gondolkodhassunk az ifjúsági munkáról, továbbá, hogy segítsük a négyévente felálló új bizottságok közötti átmenetet. Három alkalommal találkoztunk bizottsági ülésen az elmúlt időszakban, a köztes időben pedig e-mailen tartottuk egymással a kapcsolatot.

A bizottsági levelezőlistára kívülről is lehet levelet küldeni, tehát a fenti e-mail címen keresztül évközben is elérhetőek vagyunk. Szívesen válaszolunk kérdésekre, észrevételekre, kritikákra.

Az ifjúsági bizottság tevékenysége az országos méretű ifjúsági táborok szervezése (tavaszi, nyári, téli), amelyek egyházunk legnagyobb létszámú megmozdulásaihoz tartoznak. Továbbá egyéb országos táborok ideje alatt az ifjúsági programok megtervezését végezzük (országos családi tábor). Emellett szorosabb-lazább kapcsolatot tartunk hazai és külföldi ifjúsági szervezetekkel (Ökumenikus Tanács, EMYC, ICYC), valamint külföldi metodista ifjúsági konferenciákra keresünk magyar résztvevőket (CINA project, swop shop, …).

 

 

A CÉLOK KIÉRTÉKELÉSE

 

Az előző bizottság a táborok szervezését határozta meg célként, munkatervként számunkra.

Ezek közül egy kivételével mindegyiket megszerveztük, ill. készülünk megszervezni. Tavaly

ősszel nem tartottunk munkatársképzőt, és egyelőre idén sem tervezzük.

Az eddig megtartott programok a következők voltak:

1) Az őszi mix vándor csendes napot Budakeszin rendezték meg, amely program számos

ponton kapcsolódott a bizottságunkhoz.

2) A téli országos tábornak a Kiscelli utcai egyházközpont adott otthont.

3) A tavaszi tábort a dombóvári gyülekezet fogadta be.

Ezúton is nagyon köszönjük az érintett gyülekezetek rendkívüli vendégszeretetét.

 

Az újonnan összeállt csapat számára az eddig eltelt idő a tanulás éve volt. Kipróbálhattuk

magunkat, sok munkánk volt a csendes napok tervezésében és lebonyolításában, de szembesültünk hiányosságainkkal is. Ezeket közösen átbeszéltük, kiértékeltük, és immár ezek tudatában dolgozunk tovább.

Az ifjúsági táborokon résztvevő fiatalok két nagyobb korcsoportra oszlanak. A huszas éveikben járó egyetemisták és az éppen serdülőkorba lépő tinik egyszerre vannak jelen. Eddig nem húztunk életkori határokat a jelentkezők számára, de már látjuk, hogy mindkét korosztály érdekében külön táborokat kell tartanunk. Jól látszik, hogy a tini korosztály egyre szélesebb rétegét alkotja egyházi közösségünknek, és eddig alig-alig tudtunk odafigyelni rájuk úgy országos, mint gyülekezeti szinten.

A fiatalok igénylik a lelki alkalmakat, csendes napokat. Örülünk annak, hogy bizalmuk van

egyházunk, lelkészeink, szolgálataink iránt, továbbá öröm az is, hogy egyre többen vesznek

részt az egyház életében, szolgálataiban a fiatalok közül.

 


JAVASLATOK, KÉRÉSEK AZ ÉVI KONFERENCIA SZÁMÁRA

 

A mai fiatal generáció alapvető problémái ugyanúgy érintik a hívő és nem hívő fiatalokat. Bizottságunk fontosnak tartja, hogy ne csupán a „jól fésültmetodista ifiket érje el, hanem általában ezt a generációt. Három küzdelmes terület látszik körvonalazódni a fiatalok között:

1) a családi helyzet és háttér hiánya ill. terhei;

2) céltalanság, értéktelenség érzet;

3) párkapcsolati kérdések, szexualitás.

 

Ezek alapján kéréseink, javaslataink a következők:

1) Kérjük a gyülekezetekben működő ifjúsági körök vezetőit, hogy az említett három témát súlyozottabban beszéljék át a fiatalokkal! Fontos, hogy ne maradjanak egyedül a fiatalok ezekkel a kérdésekkel, és az ifjúsági órák az ő saját élethelyzetükben adjanak útmutatást.

2) Úgy látjuk, hogy a fiatalok aktív, áldozatkész és kreatív szolgálatra képesek az egyházban, amely egyben értékességük elismerése is. A zsoltáros képiesen a hős kezében lévő nyilakhoz hasonlítja őket. A metodista egyház Szociális Alapelveinek 3.4-es pontja ezt írja: „A fiatalkorúak és a fiatal felnőttek gyakran nehezen tudnak a társadalomba felelősségteljesen beilleszkedni. Ezért olyan intézkedéseket szorgalmazunk, amelyek elősegítik a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek bevonását a döntési folyamatokba…”. Javasoljuk az évi konferencia minden körzete számára, hogy a gyülekezetek vezetőségébe hívjanak meg egy 25 éven aluli fiatalt!

3) Továbbá javasoljuk, hogy az ifjúsági vezetőket erősítsék meg szolgálatukban (imádsággal az istentiszteleten, a gyülekezet lelkészével való közös beszélgetés alkalmával, stb.) Ez a munka ugyanis sok kreativitást, odafigyelést igényel, szükség van a megújulásra, megerősödésre, hogy végezni tudják a szolgálók.

4) Táborainkban részt vesznek metodista, más felekezethez tartozó, és gyülekezetbe nem járó, nem keresztény fiatalok is. Úgy látjuk, hogy ezek az országos csendes napok nagyban meghatározzák a fiatalok lelkiségét, gondolkodását és a metodista egyházhoz való kötődésüket is. Más egyházi táborokhoz képest az országos metodista csendes napok jóval kedvezőbb áron érhetők el. Ám sokszor még így is megterhelő egy-egy családnak kifizetni a részvételi díjat és az utazás költségeit. Ezért kérjük a körzeteket, hogy amennyiben tehetik támogassák a fiatalok eljutását csendes napjainkra bátorítással és anyagi segítséggel is!

 

 

ÚJ CÉLOK

 

A következő konferenciai évre vonatkozó céljaink a következők:

1) Az előző években kialakult, országos táborok megszervezése (tavaszi, nyári, téli)

2) Intenzívebb kapcsolattartás a bizottsági ülések közötti időben (aktívabb levelezés)

3) A táborszervezésre specializálni munkánk struktúráját (projekt csoportok létrehozása)

4) Együttműködés a tini bizottsággal, a tinédzserek táboroztatása ügyében

5) Táborainkban továbbra is elsődleges helyet adni az evangélizációnak, és a lelki tartalomnak (esti istentiszteletek, spirituális vezető)

 

Az Ifjúsági Bizottság nevében,

Vigh Bence

 

Budapest, 2011. április 4.