Ifjúságok beszámolói 2006

         

Budakeszi

Budakeszin a diákszállón főleg főiskolások és egyetemisták laknak, akik hetente egyszer összejönnek, és a biblia körül együtt vannak. Szorgalmi időszakban tartunk ifjúsági órákat, melyekre főleg a fiatalok készülnek fel, saját témáikban vagy egy kijelölt témában például Stanley Johns: Az Út című áhítatos könyve alapján. 10-15 fiatal jön össze, akik között teológusok - reformátusok, baptisták, metodisták is vannak. Hétvégén ezek a fiatalok hazautaznak saját gyülekezetükbe, ha mégis itt töltik a hétvégét, akkor részt vesznek a vasárnapi istentiszteleten. Az idősek közötti szolgálatot fontosnak tartjuk és a környéki fiatalok közötti missziót is. Akik elköltöztek, gyakran visszajárnak az ifjúsági órákra.  

  

Budapest

Az ifjúsági órák rendszeres résztvevőinek körét továbbra közösen a Felsőerdősori (kb. 6 fő) és főképpen a Kiscelli utcai gyülekezet fiataljai (kb. 10-15 fő) alkotják, ez utóbbit jelenti a Kiscelli otthonban lakó fiatalok, a vidékről feljött tanulmányaikat folytató főiskolások, egyetemisták és azok, akik az iskolát befejezve itt kezdték munkájukat. A résztevők között megfordulnak olyan fiatalok, akik csak az ifjúsági órákra jönnek el. Az ifjúság, bár nem az egész csoportot érintve, csak néhány főt, rendszeres szolgálata a kívülállók felé a két hetente tartott filmklub és a havi egy alkalommal látogatott idősek otthona. A gyülekezeten belül az istentiszteletek és a koncertek zenei feladatait látják el többen, és néhány fő a gyermekmunkában, játszóházakban is részt vesz. Témáink: havi egy alkalommal Márk evangéliuma alapján bibliatanulmányozást, havi egy alkalommal imaestet és egy-egy alkalommal kért téma alapján tartunk ifjúsági órát. A fiatalok csoportos megmozdítása egy-egy missziós, evangélizációs alkalom megszervezésére a kívülállók felé nagyon nehézkes. Ennek okát nehezen látjuk. A közösség inkább hordozó jellegű, aminek megvan a maga értéke, de szeretnénk nyitottak lenni a kívülállók felé. A néhány éve beindult házikörök jelentenek újabb közösségi lehetőséget azoknak az idősebb fiataloknak, akik már a munkájuk és más problémákkal szembenéző okok miatt lassan leválnak az ifjúsági körről. A tinédzser korú fiataloknak újra indult egy csoport a Felsőerdősorban, amire 4-6 fő rendszeresen és nagy örömmel jár. (Csontos Ivett)

  

Dombóvár

Az ifjúsági órák látogatottsága nagyobb részben hullámzó, van amikor, a “kemény mag” vesz részt az alkalmakon kb. 6 fő, de voltunk már 15-en is. A rendszeresen járók részt vesznek egyéb gyülekezeti alkalmakon: istentisztelet, játszóház, gyülekezeti nap, stb. Külön tartják alkalmukat a serdülők, szintén kb. 6 fő. Heti 1 alkalommal jönnek össze mind a serdülők mind az ifjúság. Az ifjúsági órát általában a lelkész vezeti, de néha megbízza valamelyik résztvevőt ezzel a feladattal. Havi egy alkalommal Kaposszekcsőn jövünk össze, ekkor nagyobb létszámmal. Az alkalmak hangulata családias, humoros, de kellően komoly is egyben, meg tudunk nyílni egymás előtt. Próbálunk nyitott alkalmakat szervezni, hogy kívülállókkal is kapcsolatot találjunk. Jó kapcsolatunk van a baptistákkal, evangélikusokkal, voltak meghívások mindkét részről. Imádkozunk az elkötelezettek számának növekedéséért. (Lakatos Tibor)

  

Kaposvár

Kaposváron jelenleg egy összevont ifi működik. Van benne olyan, aki már lekonfirmált, van, aki nem akar egyelőre konfirmálni, a többség azonban konfirmációra készül. Összesen 7-10 a létszám. Az ún. "metodista hiszekegyet" vesszük (Hecker Róbert írását), mely nagyon jó kiindulópontot jelent a keresztyén hit és a metodista alaptanítások megvilágításához. Mivel a korábban konfirmáltakkal nem ezt az anyagot vettük, így senki sem unja az ismétlés miatt magát. Az ifi egyfajta zenei törzset is jelent a vasárnapi istentiszteletek xxi.századi megalapozásához. (Az év során még dobfelszerelésünk is lett.) A hetesi társaságunk stabilan 6, néha több fős. Hűséges fiatalokból áll. Ennek az ifinek is a zene az erős oldala. Szívesen szolgálnak a vasárnapi istentiszteletek mellett többfelé, de különösen a somogyfajszi idősek otthonában, ahol csak a mi egyházunk tart istentiszteletet, s a hetesi fiatalokat különösen szeretik. Nagy várakozással tekintünk a nyári ifi csendesnapok elé, s imádkozunk azért, hogy mind az ideérkezőknek, mind a helybelieknek lelki épülésére lehessen. (Kurdi Zoltán)

  

Miskolc

7-8 fős ifjúsági csoportunk heti rendszerességgel gyűlik össze szombatonként. Tavaly Vígh Bence vezette az ifjúságot, de költözése után én vettem át ezt a szerepet. Az ifjúság a gyülekezetben különböző feladatokat lát el, 5-en tagjai vagyunk az énekkarnak, amely a gyülekezet programjain és szerepléseken énekel, valamint az Istentisztelet szolgálunk ifjúsági énekekkel, hangszeres játékkal. A szilveszteri gyülekezeti alkalmakkor színdarabbal és játékokkal színesítjük az összejövetelt. Reméljük, hogy a hittanos és konfirmációs csoport tagjaival gazdagodhat a jövőben ifjúságunk. (Szuhánszki Ágnes)

   

Nyíregyháza

Ifi csapatunk az elmúlt egy évben jelentős változáson esett át. Az egész kezdődött azzal, hogy új lelkész került Nyíregyházára Hecker Márton személyében, aki Gyurkó Józsefet váltotta az ifjúsági csoport vezetésében is. A lelkészcserének kellemetlen, de törvényszerű vonzata volt, hogy megcsappant a létszámunk (Doni és Balázs kiválása az ifiből). Őket követte újabb két fiatal (Esztergomi Hanna, Papp Kata) iskolai tanulmányaikból kifolyólag.

Az ifi órák látogatottsága csökkent, mostanra kb. 4-5 fiatal tekinthető az ifi órák állandó résztvevőjének. Alkalmaink témája mindig egy, a Bibliából vett ige, igeszakasz. Volt, hogy a Zsoltárok könyvében haladtunk előre rendszeresen, az ismertebb zsoltárokat elemezve; volt, hogy a közelgő ünnepekhez kapcsolódó igéket beszéltük meg, és volt olyan, hogy az Úr által valamelyikünk szívére helyezett igével kapcsolatban beszélgettünk. A vezetésben törekedtünk arra, hogy ne csak a lelkész vezesse az ifi órákat. Így minden ifi tag kapott egy-egy zsoltárt irányított kérdésekkel, hogy azok alapján vezesse az ifi órát. Ez a próbálkozás nem járt nagy sikerrel, mert 2,5 hónap után visszatértünk a lelkész által vezetett órák rendszeréhez. Mivel a létszámunk megcsappant, és viszonylag kevesebb fiatal járt az órákra, ezért bevezettünk kötetlenebb alkalmakat az ifi órák programjába. Így voltunk együtt már többször filmklub alkalmakon, vagy mentünk el többször bowlingozni. Ilyen gondok és örömek ismeretében reménykedünk, hogy az Úr megsegíti ifi csoportunkat, megőriz, megtart bennünket, és létszámunkat is gyarapítja új fiatalokkal, visszatérőkkel.

   

Pécs

A pécsi ifi gyakorlatilag egyetemista közösség. 6-8-10-en szoktunk lenni szerdánként 18.00-tól 21-22.00ig. Ketten vagyunk még érettségi előtt, a többiek már egyetemre járnak, vagy már végeztek. Négy lány és hat fiú szokott járni rendszeresen, bár a vizsgaidőszakokban sokszor csak ketten-hárman vagyunk. Alkalmainkat énekléssel, bibliaolvasással, imádsággal kezdjük, majd igei, témai beszélgetéssel töltjük és imádsággal zárjuk. Rendszeresen szolgálunk a gyülekezetben és ifi zenekart is alapítottunk a Pro Christre. Születésnaposainkat mindig felköszöntjük és sokszor szervezünk szalonnasütést, kirándulást és más programokat a szomszédos gyülekezetek ifjúságával is. Örülünk, mert két új fiatal jött közénk és továbbra is várunk és hívunk újakat. Lelkészünk minden alkalmon részt vesz, kézben tartja a beszélgetéseket, megosztja velünk a látását és tanít minket. Régebben mindig más hozott témát és vezette a beszélgetést. Ezt most is gyakoroljuk, sőt alkalmanként kérésükre ifitagoknál (lakáson, koliban) rendezzük az ifit. Több közös programot szeretnénk, be szeretnénk indítani a filmklubot, ugyanakkor imádkozunk és kérjük Istent, hogy adjon utánpótlást és újakat, hogy közösségünk aktívan részt vehessen az Úr szolgálatában. (Gyurkó Donát)

  

Szeged

A szegedi ifjúság összetételét tekintve nagyon vegyes. Vannak közöttünk olyanok akik keresők, akik még nem jutottak döntésre, és vannak olyanok, akik mélyebben ismerik az igét és fontosnak tartják az Istennel való kapcsolatukat. Hetente egy 8-10 fős csapat jön össze ifi-órára és előzetesen mindig megbeszéljük, hogy ki tartja vagy mit fogunk csinálni. Az elmúlt évben a csapat jól összeverődött. Sokat szolgálunk a gyülekezetben énekekkel, liturgiával. Az ifibe nem csak azért járnak a tagok, hogy kapjanak valamit, hanem vannak olyan áldozatkész emberek, akik rendszeresen serdülőórákat, illetve gyerekórákat, tartanak. Régi tervünk vált valóra, amikor sikerült megszerveznünk a téli csendesnapokat és szilvesztert. Nagy örömünkre szolgált, hogy a piliscsabai ifi csendesnapon a 60 fős létszámból 9 ember Szegedről érkezett. Próbáljuk tartani a kapcsolatot a többi ifivel is és így várjuk a Szeged-Szolnok közös ifi-hétvégét is. Rövidtávú célként tűztük ki, hogy szeretnénk szegedi ifi-honlapot is készíteni.

Vannak persze nehézségeink és problémáink is amikért imádkozunk. Azon kívül, hogy sok ember megfordul az ifinkben, és sokan nálunk is maradnak, vannak olyan emberek is, akik járnak hozzánk egy darabig de aztán elmaradnak. Úgy érezzük, hogy ezek az emberek, ezek az elveszett juhok a mi felelősségünk. Imádkozunk értük és próbáljuk minél tovább fenntartani velük a kapcsolatot. Hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen áldozatkész, lelkes csapat tagja lehetek akikkel együtt szolgálhatjuk Istent, és segíthetünk másoknak megmutatni a helyes utat. (Sztupkai Gergő)

   

Szekszárd

Pár szó bevezetőnek: az általam vezetett ifi órák menetrendje nem változott. Hetente egyszer, szerdai napon tartjuk. Ez mindig Igealkalmat jelent, amire mindig én készülök. Ezzel kapcsolatban vetődött fel bennem,hogy talán jó lenne megosztani ezt a szolgálatot egymás között, ösztönözni a többieket is arra, hogy készüljenek ezekre az órákra. (Tudom, hogy ez máshol jól bevált és működik. Persze ez nem jelenti azt,hogy nálunk is így kell történnie…) Inkább olyan szándékkal gondolok erre a felvetésre, hogy valóban közösség legyünk, ahol megoszthatjuk egymással az Úr Jézussal megtapasztalt életünket. Ezekre az ifi órákra egyébként fiatal felnőttek jönnek. A létszám kezdetben folyamatosan változott, majd tavaly óta kialakult egy állandó mag. Mint csoportvezetőnek örömet jelent ez, mivel így már jobban lehet tervezni, ötletelni és a megvalósítás is eredményesebb. Hiszen Isten országa nem lehet öncélú és önmagát kényeztető emberek közössége, hanem fény és iránytű legyen a keresőknek, erőtleneknek és elesetteknek. És itt szeretném jelezni, hogy nem csupán kegyes, betanult formulaként kívánom megosztani ezt az álláspontot. Örülnék, ha képesek lennénk mindenkor befogadni és szeretni a mai kor “peremre” szorult fiatalajait. A gyülekezetünk felvállalt olyan fiatalokat, akik intézetekben, nevelőszülőknél vagy más állami intézetekben nevelkedtek. Amikor valamilyen közös alkalmat szervezünk, pl. kirándulást, csendesnapot, házi biblia alkalmat, akkor őket is magunk közé hívjuk. Van még mit tanulnunk velük kapcsolatban… Pl.: hogyan értsük meg, hogyan szeressük és terelgessük őket. Programok, amiket szerveztünk: mozi, színház, kirándulás, csendesnap-vendég testvérekkel egy közeli faluból. Ami még előfordul velünk, néhány spontán “összeverődés”, amikor csak úgy együtt vagyunk.

Ternyei Laci tart még kisiskolásoknak alkalmakat. Ebben a csoportban 2 felső tagozatos gyerek van. Kb. 4-en vannak. Kéthetente jönnek össze. Az alkalom első fele a Bibliával kapcsolatos, majd a második felében társasjátékoznak vagy filmet néznek, ill. időjárástól függően sporttal töltik el az idejüket. Sok örömük telik ezekben a találkozásokban. Szeretnének más gyerekeket is elérni majd… Talán ezért lehetne imádkozni. (Szabó Szilvia)