Elektronikus és nyomtatott média jelentés 78. ÉVI KONFERENCIA
Khaled A. László

Letöltés


1. Elektronikus megjelenés
2010 májusára eljutottunk oda, hogy 11 körzetünkből 10 körzet megjelenik az interneten is (hiányzó honlap: Kaposvár). A körzetek vezetőinek azt a bevált módszert ajánljuk, hogy egy személyt bízzanak meg a honlap¬szerkesztés szolgálatával. Honlapjainkon a következők feltüntetésére törekedjünk: 1. Rendszeres programjaink, 2. Gyülekezetünk története, 3. Elérhetőségek, 4. Lelkész bemutatkozása, 5. Elöljárók bemutatkozása, 6. Különleges szolgálatok bemutatása. Amennyiben készítünk Aktuális rovatot, ne feledkezzünk meg annak állandó frissítéséről! Missziós célt tölt be, ha honlapunkra igehirdetéseket, áhítatokat is elhelyezünk. A központi honlapunkat (www.metodista.hu) Bozsóki Zoltán közremű¬ködésével az elmúlt év során formailag és tartalmilag is többször frissítettük, új hírek havi átlagban 5 alkalommal kerültek fel. Kiemelt célunk a következő évre, hogy egy állandó munkatársat találjunk a honlap folyamatos angol fordítására. Az elmúlt évben is folytattuk a www.metodista.lap.hu oldal karbantartását, bővítését (320 metodista link egy helyen), illetve a www.wikipedia.hu szabadlexikon metodista tartal¬mainak létrehozását.

2. Digitalizálás
Az elmúlt konferenciai év során folytatódott a digitalizálási programunk a Kisegyház-kutató Egyesülettel együttműködve. Az egyesület honlapjára (www.kisegyhazkutato.hu) feltöltésre kerültek az 1911-1949 közötti évi konferenciai jegyzőkönyveink. Tervünk az, hogy a Metodista újság 25 évfolyama is digita¬lizálásra kerüljön. (A Békeharang 35 évfolyama már letölhető.)

3. Metodista és MIX újság
A Metodista újságot 2009 elejétől kéthavi lapként működtetjük, évi hat számmal. Idén az újság példányszámát visszavettük 300-ról 230-ra, az árát megemeltük 300 Ft-ról 350 Ft-ra. Az idei évre egy különszámot tervezünk a Békeharang 100 éves indulásának alkalmából. Javasoljuk, hogy a Metodista újságot a Csendes Percekhez hasonlóan gyülekezeteinkben az előzetes igények alapján rendeljük meg, hozzunk létre egy gyülekezeti megrendelői/előfizetői névsort, azok neveivel akik előre térí¬tenék meg a lap éves árát. A MIX újság 65-70 példányban jelenik meg, havi-kéthavi sűrűséggel, előfizetői terjesztéssel. Az újsághoz kapcsolódóan működik az MIX honlap is. (www.mix.metodista.hu)

4. Egyéb kiadványok
Az elmúlt konferenciai évben két kiadványt adott ki egyházunk. A kegyelem éve. Az egyházi év és a C perikóparend című kiadvány Vigh Bence állította össze. A kartonizált borítóval megjelenő, igényes kivitelű, rövid kiadvány 230 Ft-ért került árusításra, 100 példány készült belőle. Terv szerint Metodista liturgikus füzetek névvel sorozat jelleggel folytatódik ez a kiad¬vány. A másik kiadványt a Női Bizottság készítette el a Magyarországi Metodista Egyház Női szemináriuma Nyíregyházán címmel, a 2009 szeptemberi női találkozóról. Az igényes, színes, 48 oldalas kiadvány 750 Ft-ba került. Az idei konferenciai évre a Robert Schnaase könyv (A gyümölcsöző gyülekezetek öt gyakorlati elve) kiadását lehetne megvalósítanunk, amelynek konkrét terveiről a tavalyi évben a Teológiai Bizottság már beszámolt (árajánlattal!). Az egyéb kiadványok között kell megemlítenünk a Szabó Ádám által szponzorált Atyánk énekei CD kiadását is, amelyet 1000 Ft-os áron forgalmazunk. 450 darabot kaptunk, ennek már több, mint a fele elfogyott. Új típusú kiadányként említhetjük meg az egyház könyvtárának elektronikus hírlevelét Metodista Könyvári hírlevél címmel, amely 2010 áprilisában jelent meg első alkalommal.

5. Publikálási lehetőségek
Itt szeretnénk megemlíteni azokat a publikálási lehetőségeket, amelyek egyházunkon kívül adottak számunkra. Az Egyháztörténeti Szemle, a Theológiai Szemle, a Stáció Vallási ismeretterjesztő magazin nyitott a kívülről érkező cikkek, tanulmányok számára. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, melyek által szélesebb körben bemutatkozhatunk. Bizottságunk tagjai segítséget nyújtanak az érdeklődők számára!

6. Tervek
Végezetül néhány terv. Néhány éve elfogyott egyházunk 1981-es Wesley életrajza, a Tűzből kikapott üszök. A Wesley prédikációs sorozat mellett jelenleg a Wesley napló (Parókiám az egész világ) és a Wesley képregény kapható, amelyek egyike sem klasszikus életrajz, jelenleg ilyet nem tudunk az érdeklődők kezébe adni. Rövidesen el kellene gondolkoznunk ennek a hiánynak a pótlásán. Ide kapcsolódik, hogy az Egyesült Államokban egy Wesley film készül (www.founderypictures.com), amelyet esetleg a későbbiekben érdemes lenne DVD forgalmazásban Magyarországon kiadni. Rendszeresen felmerülő terv továbbá egy Metodista Figyelő című teológiai periodika kiadása is, amelyen a Teológiai Bizottság munkatársai dolgoznak.