MIX újság 2004



Évi Konferencia
Budapest 2004. április 13-17.

Média Bizottság
Khaled A. László: Jelentés a metodista ifjúságok havilapjáról, a MIX-ről


Kedves Testvérek!

A tavalyi Évi Konferenciánkat követő két hónap során bebizonyosodott, hogy a MIX-nek, a magyarországi metodista fiatalok havilapjának finanszírozási és terjesztési problémáit csak egyetlen módon oldhatjuk meg. A fizetési elmaradások, és az előforduló „túltermelési” problémák, kizárólag a megrendelők címére történő közvetlen kipostázással, tehát az előfizetői rendszerre való áttéréssel kerülhetők ki.

2003 júniusában, 75 példányban a nyári szünetre ezzel a felismeréssel búcsúztunk el olvasóinktól. Kétséges volt ekkor az is, hogy a metodista ifjúság olvassa-e egyáltalán újságát, és a továbbiakban szükség van-e a havilapra. Örömmel mondhatom el, hogy az akadályt vettük, és a rendkívül komoly próbából sikerrel kerültünk ki! A MIX 2003 szeptembere óta az előfizetői rendszernek hála pénzügyileg stabilan működik, külső anyagi támogatás nélkül, teljes mértékben önfenntartó módon, s ami ifjúsági szövetségünknek (a MIX-nek) is lényege: önszerveződően.

Az egy évvel ezelőtt említett áremelkedés így bekövetkezett: 2003 szeptembere óta a MIX újság 50%-os áremelést követően 150 forintba kerül. Az újság előfizethető 1 évre (10 szám) 1500, fél évre (5 szám) 750 forintért. Ez volt a reklám helye.

Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy az erőpróba nem járt minden veszteség nélkül. Radikális visszaesést jelentett, hogy lapunk szeptemberben mindössze 35 előfizetővel bírt, ami hatalmas olvasói kör elvesztésével volt egyenlő. A következő hónapok fejlődési üteme látványos (októberben 40, novemberben 50, az utolsó három hónapban pedig 55 darab MIX-et készítettünk), azonban még mindig 20 példánnyal kevesebb újság készül, mint az előző év megegyező időszakában.

Meglátásom szerint két dolog történt. Az 55 előfizetővel eljutottunk, ahhoz a tényleges 100-110 olvasóhoz (laponként legalább +1 olvasó fővel számolva, úgy mint: szülő, testvér, barát, stb.), akik eddig is az újság hűséges olvasótáborát képezték, s hajlandók voltak pénzügyi áldozatot is vállalni érte. Másfelől azonban a kieső „20-asban” eljutottunk ahhoz a  mennyiséghez, amely részben talán a példányfelesleget, részben azon személyeket jelentheti, akik az újságot olvasták, találkoztak vele, esetleg követték és figyelték írásait, de talán nem is gondoltak arra, hogy kifizessék. Ők azok, akikre
valószínűleg nem számíthatunk éves előfizetőkként. Ők talán az érdeklődők, akik köreink határán mozogva egyelőre nem tudják, s nem is akarják elkötelezni magukat. Akiktől nem várhatunk el előfizetést, de akiknek mégis szívesen kezükbe nyújtanánk lapunkat, mint rólunk szóló hiteles képet.

Mivel ifjúságainkról általánosságban azt kell megállapítanunk, hogy jelenleg pénzügyileg nem képesek felvállalni ezen személyek számára a lap megrendelését, ezúton szeretném indítványozni, hogy az Évi Konferencia fizessen elő gyülekezetenként 1 példány MIX újságot, 1 esztendőre. Hogy a metodista ifjúsági közösségek szövetségének havilapja ne váljon „belső újsággá”. Hogy nyithassunk a hozzánk lépők felé, és bemutatkozhassunk a mifelénk nyitóknak. Azt gondolom
legalább ennyivel fel kell vállalnunk azokat, akik egyelőre nem képesek az elkötelezettség vállalására! Egyetlen, kézről-kézre járó számról van szó ifjúsági körönként, ám a benne rejlő esélyeket nem szabad alábecsülnünk: a kapcsolatteremtésnek, a kapcsolat-kialakításnak egy olyan különleges formája ez, amelyet úgy gondolom lehetőségként nem lenne szabad elszalasztanunk.

A 12 ifjúsági célcsoport a következő:

1.        Alsózsolcai gyülekezet                               
2.        Budakeszi gyülekezet
3.        Budapest, Felsőerdősor utcai gyülekezet
4.        Budapest, Kiscelli utcai gyülekezet
5.        Dombóvári gyülekezet
6.        Kaposvári gyülekezet
7.        Miskolci gyülekezet
8.        Nyíregyházi gyülekezet
9.        Pécsi gyülekezet
10.      Szegedi gyülekezet
11.      Szekszárdi gyülekezet
12.      Szolnoki gyülekezet

A 12 gyülekezet fiataljai számára, a gyülekezetenkénti 1 db 1 éves MIX előfizetés ára: 12 x 1500 forint, összesen 18.000 forint.

2003 novemberében a 3. MIX napon a fiatalok szóban is kifejezték újságuk feltétlen támogatását. Újabb szerkesztővel, újabb rovattal gazdagodva folytatjuk munkánkat. Az újság készítői jelenleg így már az ország öt városából kerülnek ki, Budapestről, Dombóvárról, Pécsről, Szegedről, és Szolnokról. A főszerkesztői feladatokat szeptember óta Szegedről látom el, munkatársunk a szegedi metodista ifjúság. Istennek legyen hála, hogy az átállás zökkenőmentesen zajlott. Csodálatos módon a pécsi egyetemi nyomdához hasonlóan, az újság vágási munkálatait az ismeretlenség ellenére teljesen ingyen, puszta jó szándékból Szegeden egy magánnyomda vállalta el.

Így szeretnénk folytatni munkánkat, továbbra is ápolva azt az értéket, amelyet kaptunk: az Istenben kapott közösség életét. Különösen hálásak vagyunk Hecker Róbertnek, hogy az általa elkészített, 2003 őszén meginduló Metodista Imakörlevél nyomtatott formában újságunkban is helyet kaphatott. Az egymásért való imádság, a közösség egyik legmélyebb lelki kapcsolata így most újságunk kiemelkedő alkotórészévé válhatott. Neki, a szerkesztőknek és minden munkatársnak megköszönve eddigi munkáját, a továbbiakra áldást kívánva, s támogatásotokban bízva, szeretettel:
                                                       
                        Khaled A. László