MIX újság 2006
 

Évi Konferencia - Média Bizottság

   

Miskolc, 2006. április 18-22.

      

Tisztelt Évi Konferencia!

Konferenciai beszámolómat egy köszönetmondással szeretném kezdeni. Annak az embernek a munkáját szeretném megköszönni, aki az utóbbi években egyházunk nyomtatott és elektronikus média tevékenységének jobbításán fáradozott. Hadd köszönjem meg Lakatos Juditnak ezen a helyen is azt a szolgálatot, amelynek során az elmúlt években megújította a METODISTA újság formátumát, s egy ízléses megjelenésű lapot hozott létre, amelynek során megvalósította egyházunk honlapjának korszerűsítését, s amelynek során a CSENDES PERCEK - misszió szerkesztői munkálatait végezte. Judit ezen feladatai mellett rendszerezte egyházközpontunk lelkészkönyvtárát, s létrehozta levéltárunkat is: alapos munkája már eddig is számos kutatónak volt segítségére. Egyházunk különböző konferenciai képviseletén túl rendszeresen bekapcsolódott a rádiós és televíziós műsorok megvalósításába is. Nem tudok mindenről beszámolni, de talán nehéz is lenne felsorolni mindazt, amelyet az egyházközpont irodai munkatársaival karöltve elvégzett. Még egyet azért mégis: bár nem ebben a bizottságban került megvalósításra, egyházunk média tevékenységét is érinti a Keskeny utak című tanulmánykötet kiadása 2005 őszén, melynek sikeres megvalósításában Juditnak oroszlánrésze volt. Várandós kismamaként az egyháztörténeti munkabizottságot vezetve komoly szakmai színvonalon, ügyes szervezéssel, nagy teherbírással igényes megjelenésű, hiánypótló könyvet készített el egyházunk magyarországi történetéről - jó volt Judittal együtt dolgozni.

  

METODISTA

   

A METODISTA újság szerkesztését 2005 novemberében vettem át. A decemberi szám valamelyest megújult az addigi formátumhoz képest, a megújulás részint formai, részint tartalmi jellegű volt. Tartalmilag véleményem szerint csak annyit tettünk, hogy a MIX újsághoz hasonlóan rovatokkal dolgozunk, rovatszerkesztőkre osztjuk szét az újságírást. Ez nemcsak feladatmegosztást, azaz tehermentesítést jelent, de elősegíti az újság színesebbé tételét, s a határidők betartását is. (A szerkesztői stáb a következő: Hecker Héla - IRODALOM, Hecker Róbert - MISSZIÓ, Lakatos Judit - MÚLT-KOR, Pásztor Zoltán - AKTUÁLIS, Pásztor Zsófia - GYÜLEKEZET, Szabó Mónika - GYEREKSAROK, Szuhánszky T. Gábor - TEOLÓGIA, Zubor Ádám - PÜSPÖKÜNK NAPLÓJA.) A METODISTA meglátásom szerint azonban ugyanazt a  vonalat képviseli, amit eddig is: építő bizonyságtételt közvetít. A cikkek kapcsán formai jellegű célkitűzésünk a rövid terjedelem: az újság olvashatóságát segítik a tömören megírt de igényes, mély írások. Nem számít így komoly újításnak a leglátványosabb változás sem, a tematizált újság (2005. december - AJÁNDÉK, 2006. március - SZABADSÁG). Változtatásainkkal az újság olvashatóságát igyekszünk fejleszteni. Ezáltal egyfelől e rendszeres kiadvány gyülekezeti jelentőségét szeretnénk növelni, másfelől közvetve gazdasági helyzetének normalizálódását várjuk.

  

(Ami a számokat illeti: 2005 novembere és 2006 februárja között 6 nyomdától kért egyházunk árajánlatot, amelynek eredményeként a 2005 decemberi számot a REPROGRÁF, a 2006 márciusit az ADUPRINT nyomda készítette el. 2006-ban négy szám kiadását tervezzük.)

  

MIX

   

A MIX újság 2005 májusa és 2006 áprilisa között a tervezett 10 szám kiadását megvalósította. A Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapját továbbra is rovatszerkesztői stábbal, aktív előfizetői körrel készítjük, havonta 75 példányban. Az évi konferencia tavalyi támogatása alapján 11 körzet és 2 gyülekezet rendszeresen kaphatott egy missziós példányt. Kérjük az Évi Konferenciát, hogy támogassa e program folytatását! (26.000 Ft) Az elmúlt időszak jelentős eseménye volt, hogy 2005 júniusában az "Otthon Terézvárosban - Ifjúsági lapunk emlékszáma a 100 éves budapesti misszióról." címmel a fővárosi VI. kerületi önkormányzat közalapítványának 25 ezer forintos támogatásával a MIX emlékszámot adott ki. (Az emlékszám elolvasható az interneten is: http://mix.metodista.hu)

   

2006 júniusában ismét jelentős eseményre készül ifjúsági lapunk: a 2001 szeptemberi indulás után az 50. szám kiadását tervezzük. Ez alkalomból DALSZERZŐ PÁLYÁZATOT írtunk ki, amelyen a legjobb saját szerzésű (dicsőítő, ifjúsági, könnyűzenei, stb.) dalokat szeretnénk kiadni - kottás füzetként, fénymásolt formátumban. A program megvalósításának finanszírozásában egyelőre csak néhány diák ajánlotta fel segítségét. Kérjük az Évi Konferenciát, hogy támogassa e program megvalósítását! (14.000 Ft)

   

Az eddigi támogatást megköszönve, tisztelettel

  

Khaled A. László